Róm. 10

Teljes szövegű keresés

Róm. 10
Róm. 10.1
Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek.
Róm. 10.2
Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint.
* nem a helyes ismeret szerint: Más értelmezés szerint: Nem felismeréseiknek megfelelően
Róm. 10.3
Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.
Róm. 10.4
Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására.
Róm. 10.5
Mózes ugyanis azt írja, hogy aki „cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa”.
Róm. 10.6
A hitből való igazság pedig így szól: „Ne mondd szívedben: Ki megy fel a mennybe?” Azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza.
Róm. 10.7
Vagy: „Ki megy le az alvilágba?” Azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból felhozza.
Róm. 10.8
Hanem mit mond? „Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben”, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.
Róm. 10.9
Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
Róm. 10.10
Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.
Róm. 10.11
Az Írás is így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.”
Róm. 10.12
Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja;
Róm. 10.13
amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”
Róm. 10.14
De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?
Róm. 10.15
És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Róm. 10.16
Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek?”
* Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által: Más értelmezés szerint: Uram, ki hitt annak az üzenetnek, amelyet tőlünk hallottak? A hit tehát az üzenet hallásából lesz, az üzenet pedig a
Róm. 10.17
A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
Róm. 10.18
Kérdem: talán nem hallották? Sőt nagyon is! „Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük.”
Róm. 10.19
De tovább kérdem: Izráel talán nem értette meg? Először is ezt mondja Mózes: „Titeket egy olyan néppel teszlek féltékennyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket.”
Róm. 10.20
Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól: „Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utánam.”
Róm. 10.21
Izráelről viszont így szól: „Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé.”

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT