3Móz. 21

Teljes szövegű keresés

3Móz. 21
3Móz. 21.1
Ezt mondta az ÚR Mózesnek: Mondd meg Áron fiainak, a papoknak, mondd meg nekik, hogy ne tegyék magukat tisztátalanná népük közül való halottal.
3Móz. 21.2
De ha a legközelebbi rokona halt meg valamelyiknek: anyja, apja, fia, leánya, testvére
3Móz. 21.3
vagy a legközelebbi hajadon nővére, aki nem ment férjhez, ezekkel tisztátalanná teheti magát.
3Móz. 21.4
Mint férj se tegye tisztátalanná magát népe között, ne veszítse el szent voltát.
3Móz. 21.5
Ne nyírják kopaszra a fejüket, szakálluk szélét ne borotválják le, és a testüket ne vagdossák be.
3Móz. 21.6
Szentek legyenek Istenük előtt, és ne hozzanak gyalázatot Istenük nevére. Mert ők mutatják be az ÚR tűzáldozatait, Istenük kenyerét, azért szentek legyenek.
3Móz. 21.7
Parázna és meggyalázott nőt ne vegyenek el. Olyan nőt se vegyenek el, akit a férje elbocsátott, mert Istenüknek vannak odaszentelve.
3Móz. 21.8
Szentnek tekintsd a papot, mert Istened kenyerét ő mutatja be. Szent legyen előtted, mert én, az ÚR, aki szent vagyok, szenteltem meg őket.
3Móz. 21.9
Ha valamelyik pap leánya gyalázatos lesz, és paráználkodik, meg kell égetni, mert az apját gyalázta meg.
3Móz. 21.10
Aki főpap lett testvérei között azzal, hogy fejére öntötték a fölkenő olajat és felavatták, amikor a szent ruhákba öltöztették, ne hagyja gondozatlanul a haját, ne tépje meg a ruháját,
3Móz. 21.11
és ne menjen be semmiféle holttesthez. Még az apjáéval, vagy az anyjáéval se tegye tisztátalanná magát.
3Móz. 21.12
Ne menjen ki a szent helyről, és ne hozzon így gyalázatot Istenének a szent helyére, mert fejdísz, Istenének a fölkenő olaja van rajta. Én vagyok az ÚR.
3Móz. 21.13
Hajadont vegyen feleségül.
3Móz. 21.14
Özvegyet, elbocsátottat, meggyalázottat, paráznát, ilyeneket nem vehet el. Csak a maga népéből való hajadont vehet feleségül,
3Móz. 21.15
hogy gyalázatot ne hozzon utódaira népe között. Én, az ÚR, szenteltem fel őt.
3Móz. 21.16
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
3Móz. 21.17
Így szólj Áronhoz: Ha lesz valaki utódaid közül a későbbi nemzedékekben, akinek testi fogyatkozása lesz, az ne mutassa be áldozatul Istenének a kenyerét.
3Móz. 21.18
Nem mutathatja be az, akinek testi fogyatkozása van, tehát aki vak, sánta, nyúlszájú, vagy törött végtagú;
3Móz. 21.19
se törött lábú, se törött kezű ember;
3Móz. 21.20
vagy aki púpos vagy vézna, vagy hályogos szemű, viszketeges vagy sömörös vagy sérves.
3Móz. 21.21
Áron pap utódai közül az, akinek testi fogyatkozása van, nem mehet oda tűzáldozatot bemutatni az ÚRnak. Mivel testi fogyatkozása van, nem mehet oda, hogy bemutassa Istenének a kenyerét.
3Móz. 21.22
Istenének a kenyeréből, az igen szentből és a szentből egyaránt ehet.
3Móz. 21.23
De a kárpithoz nem mehet be, és az oltárhoz nem közeledhet, mert testi fogyatkozása van. Ne gyalázza meg szent helyemet. Én, az ÚR, vagyok a megszentelőjük.
3Móz. 21.24
Így beszélt Mózes Áronhoz és fiaihoz, meg Izráel fiaihoz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT