Mt. 20

Teljes szövegű keresés

Mt. 20
Mt. 20.1
„Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe.
Mt. 20.2
Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe.
Mt. 20.3
Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül,
* Jézus korában a nappalt reggel 6 órától este 6 óráig 12 órára osztották. A fordítás a mai időbeosztást követi
Mt. 20.4
és ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek.
Mt. 20.5
Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett.
Mt. 20.6
Amikor pedig késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig talált ott álldogálókat, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül?
Mt. 20.7
Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe!
Mt. 20.8
Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig.
Mt. 20.9
Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt.
Mt. 20.10
Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak.
Mt. 20.11
Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen,
Mt. 20.12
és ezt mondták: Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől.
Mt. 20.13
Ő pedig így felelt egyiküknek: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem?
Mt. 20.14
Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.
Mt. 20.15
Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?
Mt. 20.16
Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.”
Mt. 20.17
Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a tizenkét tanítványt, és útközben ezt mondta nekik:
Mt. 20.18
„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik,
Mt. 20.19
és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.”
Mt. 20.20
Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit.
Mt. 20.21
Jézus megkérdezte tőle: „Mit akarsz?” Ő így felelt: „Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban.”
Mt. 20.22
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: „Ki tudjuk.”
* Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Néhány későbbi kézirat hozzáteszi: Vagy meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?
Mt. 20.23
Erre ő ezt mondta nekik: „Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én Atyám elkészítette.”
* Az én poharamat kiisszátok: Néhány későbbi kézirat hozzáteszi: és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek
Mt. 20.24
Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre.
Mt. 20.25
De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk.
Mt. 20.26
De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok,
Mt. 20.27
és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.
Mt. 20.28
Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Mt. 20.29
Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt.
Mt. 20.30
És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: „Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!”
Mt. 20.31
A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották: „Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!”
Mt. 20.32
Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: „Mit akartok, mit tegyek veletek?”
Mt. 20.33
Ők így feleltek: „Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk.”
Mt. 20.34
Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT