Józs. 21

Teljes szövegű keresés

Józs. 21
Józs. 21.1
Azután odamentek a léviták családfői Eleázár paphoz és Józsuéhoz, Nún fiához meg az izráeli törzsek családfőihez,
Józs. 21.2
és így szóltak hozzájuk Silóban, Kánaán földjén: Az ÚR megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nekünk városokat lakóhelyül és legelőket állatainknak.
Józs. 21.3
Izráel fiai tehát ezeket a városokat adták a lévitáknak a maguk örökségéből a legelőkkel együtt az ÚR parancsa szerint:
Józs. 21.4
Amikor a kehátiak nemzetségeire esett a sors, a léviták között Áron pap fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Júda törzséből, Simeon törzséből és Benjámin törzséből.
Józs. 21.5
Kehát többi fiának pedig tíz város jutott sorsolással Efraim törzse nemzetségeiből, Dán törzséből és Manassé törzse egyik feléből.
Józs. 21.6
Gérsón fiainak tizenhárom város jutott sorsolással Issakár törzse nemzetségeiből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzse másik feléből Básánban.
Józs. 21.7
Merári fiai nemzetségeinek tizenkét város jutott Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.
Józs. 21.8
Izráel fiai tehát a lévitáknak adták ezeket a városokat legelőikkel együtt sorsolással, ahogyan Mózes által megparancsolta az ÚR.
Józs. 21.9
Júda fiainak a törzséből és Simeon fiainak a törzséből név szerint a következő városokat adták oda:
Józs. 21.10
A Lévi fiai közül, a Kehát nemzetségéből származó Áron fiainak, mert rájuk esett először a sors,
Józs. 21.11
nekik adták Anák atyjának városát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt a Júda hegyvidékén a körülötte levő legelőkkel együtt.
Józs. 21.12
De a város mezejét és falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták birtokul.
Józs. 21.13
Áron pap fiainak adták a gyilkosok menedékvárosát, Hebrónt legelőjével együtt, Libnát legelőjével együtt,
Józs. 21.14
Jattírt legelőjével együtt, Estemóát legelőjével együtt,
Józs. 21.15
Hólónt legelőjével együtt, Debirt legelőjével együtt,
Józs. 21.16
Aint legelőjével együtt, Juttát legelőjével együtt és Bétsemest legelőjével együtt: kilenc várost ebből a két törzsből.
Józs. 21.17
Benjámin törzséből pedig Gibeónt legelőjével együtt, Gebát legelőjével együtt,
Józs. 21.18
Anátótot legelőjével együtt és Almónt legelőjével együtt: négy várost.
Józs. 21.19
Áron fiainak, a papoknak összesen tizenhárom város jutott a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt.
Józs. 21.20
A Kehát fiai nemzetségeihez tartozó léviták közül Kehát többi fiának ezek a városok jutottak sorsolással Efraim törzséből:
Józs. 21.21
Nekik adták az Efraim hegyvidékén a gyilkosok menedékvárosát, Sikemet legelőjével együtt, továbbá Gézert legelőjével együtt,
Józs. 21.22
Kibcaimot legelőjével együtt és Bét-Hórónt legelőjével együtt: négy várost.
Józs. 21.23
Dán törzséből Eltekét legelőjével együtt, Gibbetónt legelőjével együtt,
Józs. 21.24
Ajjálónt legelőjével együtt, és Gat-Rimmónt legelőjével együtt: négy várost.
Józs. 21.25
Manassé törzse egyik feléből Taanakot legelőjével együtt és Gat-Rimmónt legelőjével együtt: két várost.
Józs. 21.26
Kehát fiai többi nemzetségének öszszesen tíz város jutott a legelőkkel együtt.
Józs. 21.27
A léviták nemzetségei közül Gérsón fiainak adták Manassé törzse másik feléből a gyilkosok menedékvárosát, Gólánt Básánban legelőjével együtt és Beesterát legelőjével együtt: két várost.
Józs. 21.28
Issakár törzséből Kisjónt legelőjével együtt, Dobratot legelőjével együtt,
Józs. 21.29
Jarmútot legelőjével együtt és Én-Gannímot legelőjével együtt: négy várost.
Józs. 21.30
Ásér törzséből Misált legelőjével együtt, Abdónt legelőjével együtt,
Józs. 21.31
Helkatot legelőjével együtt és Rehóbot legelőjével együtt: négy várost.
Józs. 21.32
Naftáli törzséből Galileában a gyilkosok menedékvárosát, Kedest legelőjével együtt, Hammót-Dórt legelőjével együtt és Kartánt legelőjével együtt: három várost.
Józs. 21.33
A gérsóni nemzetségeknek összesen tizenhárom város jutott a legelőkkel együtt.
Józs. 21.34
A többi lévitának, Merári fiai nemzetségeinek adták Zebulon törzséből Jokneámot legelőjével együtt, Kartát legelőjével együtt,
Józs. 21.35
Dimnát legelőjével együtt és Nahalált legelőjével együtt: négy várost.
Józs. 21.36
Rúben törzséből Becert legelőjével együtt, Jahcát legelőjével együtt,
Józs. 21.37
Kedémótot legelőjével együtt és Méfáatot legelőjével együtt: négy várost.
Józs. 21.38
Gád törzséből Gileádban a gyilkosok menedékvárosát, Rámótot legelőjével együtt, Mahanaimot legelőjével együtt,
Józs. 21.39
Hesbónt legelőjével együtt és Jazért legelőjével együtt: összesen négy várost.
Józs. 21.40
A léviták többi nemzetségei közül Merári fiai nemzetségeinek jutott sorsolással tizenkét város.
Józs. 21.41
A lévitáknak tehát összesen negyvennyolc város jutott a hozzájuk tartozó legelőkkel együtt Izráel fiai birtokaiból.
Józs. 21.42
Ezekhez a városokhoz városonként legelő is tartozott körös-körül. Így volt mindegyik városnál.
Józs. 21.43
Így adta oda az ÚR Izráelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették, és letelepedtek benne.
Józs. 21.44
Nyugalmat is adott nekik az ÚR mindenfelől, pontosan úgy, ahogyan esküvel ígérte atyáiknak. Senki sem tudott megállni velük szemben ellenségeik közül. Minden ellenségüket kezükbe adta az ÚR.
Józs. 21.45
Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az ÚR Izráel házának tett. Mind beteljesedett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT