Jób. 16

Teljes szövegű keresés

Jób. 16
Jób. 16.1
Akkor megszólalt Jób, és ezt mondta:
Jób. 16.2
Ilyesmit eleget hallottam. Nyomorúságos vigasztalók vagytok mindnyájan!
Jób. 16.3
Vége lesz-e már az üres beszédnek? Vagy mi bajod van, hogy így válaszolsz?
Jób. 16.4
Én is tudnék úgy beszélni, mint ti, csak volnátok ti az én helyemben! Tudnék én is szép szavakat mondani nektek, rázhatnám gúnyosan a fejemet.
Jób. 16.5
Szájjal erősíthetnélek titeket, ajkaim részvétével enyhíthetnélek.
Jób. 16.6
Ha beszélek, nem enyhül fájdalmam. Ha abbahagyom, akkor sem múlik el.
Jób. 16.7
Kimerített már engem. Elpusztítottad egész családomat.
Jób. 16.8
Megragadtál! Tanúvá lett, ellenem támadt, engem vádol elesett állapotom.
Jób. 16.9
Haragja marcangolt, és üldözött engem. Fogait csikorgatja ellenem, villogó szemmel néz rám ellenségem.
Jób. 16.10
Feltátották ellenem szájukat, gyalázkodva arcul vertek, együtt vonulnak ellenem.
Jób. 16.11
Isten kiszolgáltat engem az álnokoknak, és a bűnösök kezébe juttat.
Jób. 16.12
Nyugton voltam, de összetört. Nyakon ragadott és szétzúzott, céltáblájául tett ki engem.
Jób. 16.13
Körülvettek engem íjászai, felhasítja veséimet kíméletlenül, epémet kiontja a földre.
Jób. 16.14
Rést rés után tör rajtam, és rám rohan, mint valami hős.
Jób. 16.15
Zsákruhát varrtam bőrömre, és porba hajtottam büszkeségemet.
Jób. 16.16
Arcom a sírástól kivörösödött, szempilláimon a halál árnyéka van.
Jób. 16.17
Pedig nem tapad kezemhez erőszak, és imádságom tiszta.
Jób. 16.18
Föld, ne takard el véremet, ne némuljon el segélykiáltásom!
Jób. 16.19
Most is van tanúm a mennyben, aki mellettem bizonyít a magasságban.
Jób. 16.20
Saját barátaim csúfolnak! Álmatlanul tekintek Istenre,
Jób. 16.21
hogy igazolja a férfiút Istennél, s az embert embertársával szemben.
Jób. 16.22
Mert ez a néhány esztendő eltelik, és én nem térek vissza az ösvényről, amelyen elmegyek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT