Préd. 10

Teljes szövegű keresés

Préd. 10
Préd. 10.1
Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja; egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél.
Préd. 10.2
A bölcs ember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak.
Préd. 10.3
Akármerre jár is az ostoba, fogyatékos az esze, mégis mindenkiről azt gondolja, hogy az az ostoba.
Préd. 10.4
Ha az uralkodó haragra lobban ellened, ne hagyd el helyedet, mert a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg!
Préd. 10.5
Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt, amely a hatalmasok tévedéséből következik:
Préd. 10.6
az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek pedig alacsony sorsra jutnak.
Préd. 10.7
Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket gyalog járni, mintha rabszolgák volnának.
Préd. 10.8
Aki vermet ás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó.
Préd. 10.9
Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat, veszedelemben forog.
Préd. 10.10
Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos!
Préd. 10.11
Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér aztán a kígyóbűvölő tudománya.
Préd. 10.12
A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre.
Préd. 10.13
Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság.
Préd. 10.14
Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő?
Préd. 10.15
Az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a városba sem tud bemenni.
Préd. 10.16
Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és vezetőid már reggel lakomáznak!
Préd. 10.17
Boldog vagy, ország, ha királyod nemes ember, és vezetőid a rendes időben étkeznek, önuralommal és nem részegeskedve!
Préd. 10.18
Ha rest az ember, megroskad a gerenda, és ha ölbe teszi a kezét, csöpög a háztető.
Préd. 10.19
Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és vidámmá teszi az életet a bor, de pénz kell mindehhez!
Préd. 10.20
Még gondolatodban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot! Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja a beszédet!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT