Péld. 6

Teljes szövegű keresés

Péld. 6
Péld. 6.1
Fiam, ha kezességet vállaltál embertársadért, és kezet adtál egy idegenért,
Péld. 6.2
ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid,
Péld. 6.3
akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha embertársad kezébe jutottál: Menj hozzá sietve, és ostromold embertársadat!
Péld. 6.4
Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak!
Péld. 6.5
Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből!
Péld. 6.6
Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!
Péld. 6.7
Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója,
Péld. 6.8
mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor.
Péld. 6.9
Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást?
Péld. 6.10
Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés:
Péld. 6.11
így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.
Péld. 6.12
A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár-kel,
Péld. 6.13
szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet.
Péld. 6.14
Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít.
Péld. 6.15
Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül.
Péld. 6.16
Hat dolgot gyűlöl az ÚR, sőt hét dolog utálatos előtte:
Péld. 6.17
A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek,
Péld. 6.18
a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak,
Péld. 6.19
a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.
Péld. 6.20
Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását!
Péld. 6.21
Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve!
Péld. 6.22
Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat!
Péld. 6.23
Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.
Péld. 6.24
Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől.
Péld. 6.25
Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival!
Péld. 6.26
Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik.
Péld. 6.27
Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája?
Péld. 6.28
Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen?
Péld. 6.29
Pedig így jár, aki bemegy embertársa feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti.
Péld. 6.30
Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jóllakjék, mert éhezik;
Péld. 6.31
mégis hétannyit kell fizetnie, ha rajtakapják, háza egész vagyonába is kerülhet.
Péld. 6.32
De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál.
Péld. 6.33
Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen.
Péld. 6.34
Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján.
Péld. 6.35
Nem fogad el semmiféle váltságot, nem enged, bármennyi ajándékot adnak is neki!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT