Péld. 16

Teljes szövegű keresés

Péld. 16
Péld. 16.1
Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a nyelv.
Péld. 16.2
Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelkeket.
Péld. 16.3
Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.
Péld. 16.4
Mindent rendeltetésének megfelelően készített az ÚR, még a bűnöst is: a veszedelem napjára.
Péld. 16.5
Utál az ÚR minden fölfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen!
Péld. 16.6
Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az ÚRnak félelme távol tart a rossztól.
Péld. 16.7
Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellenségeivel is összebékíti.
Péld. 16.8
Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem.
Péld. 16.9
Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.
Péld. 16.10
Kijelentés hangzik a király ajkáról: nem szabad téves ítéletet mondania.
Péld. 16.11
Az ÚRé az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.
Péld. 16.12
Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt.
Péld. 16.13
A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél.
Péld. 16.14
A király haragja a halál követe, de a bölcs ember kiengeszteli azt.
Péld. 16.15
A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg.
Péld. 16.16
Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt!
Péld. 16.17
A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz.
Péld. 16.18
Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.
Péld. 16.19
Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt.
Péld. 16.20
Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.
Péld. 16.21
A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást.
Péld. 16.22
Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság.
Péld. 16.23
A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást.
Péld. 16.24
Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.
Péld. 16.25
Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.
Péld. 16.26
A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá.
Péld. 16.27
A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz.
Péld. 16.28
Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is.
Péld. 16.29
Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti.
Péld. 16.30
Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre.
Péld. 16.31
Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.
Péld. 16.32
Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.
Péld. 16.33
Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT