Péld. 11

Teljes szövegű keresés

Péld. 11
Péld. 11.1
A hamis mérleget utálja az ÚR, de a pontos súlyt kedveli.
Péld. 11.2
Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt.
Péld. 11.3
A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk.
Péld. 11.4
Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól.
Péld. 11.5
A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt.
Péld. 11.6
A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.
Péld. 11.7
Ha meghal a bűnös ember, odalesz a reménysége, és odalesz az erősökhöz fűzött várakozása is.
Péld. 11.8
Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut.
Péld. 11.9
Megrontja szájával embertársát az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek.
Péld. 11.10
Vigad a város az igazak javán, és ujjong a bűnösök pusztulásán.
Péld. 11.11
A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti.
Péld. 11.12
Kigúnyolja embertársát az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat.
Péld. 11.13
A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.
Péld. 11.14
Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.
Péld. 11.15
Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótállást.
Péld. 11.16
A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik. Az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak.
Péld. 11.17
Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt.
Péld. 11.18
A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet.
Péld. 11.19
Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra.
Péld. 11.20
Utálja az ÚR az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen.
Péld. 11.21
Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz! De az igazak utódai megmenekülnek.
Péld. 11.22
Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.
Péld. 11.23
Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek.
Péld. 11.24
Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.
Péld. 11.25
Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.
Péld. 11.26
Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja.
Péld. 11.27
Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.
Péld. 11.28
Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb.
Péld. 11.29
Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond.
Péld. 11.30
Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg.
Péld. 11.31
Bizony, az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT