Péld. 10

Teljes szövegű keresés

Péld. 10
Péld. 10.1
Salamon példabeszédei. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának.
Péld. 10.2
Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól.
Péld. 10.3
Nem hagyja az ÚR éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti.
Péld. 10.4
Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.
Péld. 10.5
Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.
Péld. 10.6
Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget.
Péld. 10.7
Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.
Péld. 10.8
A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik.
Péld. 10.9
Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla.
Péld. 10.10
Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik.
Péld. 10.11
Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget.
Péld. 10.12
A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet.
Péld. 10.13
Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de bot való az esztelen hátára.
Péld. 10.14
A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája.
Péld. 10.15
A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység.
Péld. 10.16
Az igaznak a keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek.
Péld. 10.17
Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást.
Péld. 10.18
Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba.
Péld. 10.19
A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre.
Péld. 10.20
Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér.
Péld. 10.21
Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt.
Péld. 10.22
Az ÚR áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.
Péld. 10.23
Az ostobának a galádságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben.
Péld. 10.24
Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül.
Péld. 10.25
Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll.
Péld. 10.26
Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak.
Péld. 10.27
Az ÚR félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek.
Péld. 10.28
Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz.
Péld. 10.29
Az ÚRnak útja a feddhetetlennek erősség, de a gonosztevőknek romlás.
Péld. 10.30
Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön.
Péld. 10.31
Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják.
Péld. 10.32
Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT