Dan 4

Teljes szövegű keresés

Dan 4
Dan 4.1
אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר שְׁלֵה הֲוֵית
בְּבֵיתִי וְרַעְנַן בְּהֵיכְלִי׃
Dan 4.2
חֵלֶם חֲזֵית וִידַחֲלִנַּנִי וְהַרְהֹרִין
עַל־מִשְׁכְּבִי וְחֶזְוֵי רֵאשִׁי יְבַהֲלֻנַּנִי׃
Dan 4.3
וּמִנִּי שִׂים טְעֵם לְהַנְעָלָה קָדָמַי
לְכֹל חַכִּימֵי בָבֶל דִּי־פְשַׁר
חֶלְמָא יְהוֺדְעֻנַּנִי׃
Dan 4.4
בֵּאדַיִן 1 עָלֲלִין 2 עָלִּין חַרְטֻמַיָּא
אָשְׁפַיָּא 1 כַּשְׂדָּיֵא 2 כַּשְׂדָּאֵי וְגָזְרַיָּא
וְחֶלְמָא אָמַר אֲנָה קֳדָמֵיהוֺן
וּפִשְׁרֵהּ לָא־מְהוֺעִין לִי׃
Dan 4.5
וְעַד אָחֳרֵין עַל קָדָמַי דָּנִיֵּאל
דִּי־שְׁמֵהּ בֵּלְטְשַׁאצַּר כְּשֻׁם אֱלָהִי
וְדִי רוּחַ־אֱלָהִין קַדִּישִׁין
בֵּהּ וְחֶלְמָא קָדָמוֺי אַמְרֵת׃
Dan 4.6
בֵּלְטְשַׁאצַּר רַב חַרְטֻמַיָּא דִּי
אֲנָה יִדְעֵת דִּי רוּחַ אֱלָהִין
קַדִּישִׁין בָּך וְכָל־רָז לָא־אָנֵס
לָך חֶזְוֵי חֶלְמִי דִי־חֲית
וּפִשְׁרֵהּ אֱמַר׃
Dan 4.7
וְחֶזְוֵי רֵאשִׁי עַל־מִשְׁכְּבִי
חָזֵה הֲוֵית וַאֲלוּ אִילָן בְּגֺוא
אַרְעָא וְרוּמֵהּ שַׂגִּיא׃
Dan 4.8
רְבָה אִילָנָא וּתְקִף וְרוּמֵהּ
יִמְטֵא לִשְׁמַיָּא וַחֲזֺותֵהּ לְסוֺף
כָּל־אַרְעָא׃
Dan 4.9
עָפְיֵהּ שַׁפִּיר וְאִנְבֵּהּ שַׂגִּיא
וּמָזֺון לְכֹלָּא־בֵהּ תְּחֹתוֺהִי
תַּטְלֵל חֵיוַת בָּרָא וּבְעַנְפוֺהִי 1 יְדֻרוּן 2 יְדוּרָן
צִפֲּרֵי שְׁמַיָּא וּמִנֵּהּ יִתְּזִין
כָּל־בִּשְׂרָא׃
Dan 4.10
חָזֵה הֲוֵית בְּחֶזְוֵי רֵאשִׁי עַל־מִשְׁכְּבִי
וַאֲלוּ עִיר וְקַדִּישׁ מִנ־שְׁמַיָּא
נָחִת׃
Dan 4.11
קָרֵא בְחַיִל וְכֵן אָמַר גֺּדּוּ
אִילָנָא וְקַצִּצוּ עַנְפוֺהִי אַתַּרוּ
עָפְיֵהּ וּבַדַּרוּ אִנְבֵּהּ תְּנֻד
חֵיוְתָא מִנ־תַּחְתּוֺהִי וְצִרַיָּא
מִנ־עַנְפוֺהִי׃
Dan 4.12
בְּרַם עִקַּר שָׁרְשׁוֺהִי בְּאַרְעָא
שְׁבֻקוּ וּבֶאֱסוּר דִּי־פַרְזֶל
וּנְחָשׁ בְּדִתְאָא דִּי בָרָא וּבְטַל
שְׁמַיָּא יִצְטַבַּע וְעִמ־חֵיוְתָאחֲלָקֵהּ
בַּעֲשַׂב אַרְעָא׃
Dan 4.13
לִבְבֵהּ מִנ־אֱנֺושָׁא 2 אֲנָשָׁא יְשַׁנֺּון
וּלְבַב חֵיוָה יִתְיְהִב לֵהּ וְשִׁבְעָה
עִדָּנִין יַחְלְפוּן עֲלוֺהִי׃
Dan 4.14
בִּגְזֵרַת עִירִין פִּתְגָמָא וּמֵאמַר
קַדִּישִׁין שְׁאֵלְתָא עַד־דִּבְרַת
דִּי יִנְדְּעוּן חַיַּיָּא דִּי־שַׁלִּיט 1 עִלָּיָא 2 עִלָּאָה
בְּמַלְכוּת 1 אֱנֺושָׁא 2 אֲנָשָׁא וּלְמַנ־דִּי
יִצְבֵּא יִתְּנִנַּהּ וּשְׁפַל אֲנָשִׁים
יְקִים 1 עֲלַיַּהּ 2 עֲלַהּ׃
Dan 4.15
דְּנָה חֶלְמָא חֲזֵית אֲנָה מַלְכָּא
נְבוּכַדְנֶצַּר 1 וְאַנְתָּה 2 וְאַנְתְּ בֵּלְטְשַׁאצַּר
פִּשְׁרֵא אֱמַר כָּל־קֳבֵל דִּי כָּל־חַכִּימֵי
מַלְכוּתִי לָא־יָכְלִין פִּשְׁרָא
לְהוֺדָעֻתַנִי 1 וְאַנְתָּה 2 וְאַנְתְּ כָּהֵל
דִּי רוּחַ־אֱלָהִין קַדִּישִׁין בָּך׃
Dan 4.16
אֱדַיִן דָּנִיֵּאל דִּי־שְׁמֵהּ בֵּלְטְשַׁאצַּר
אֶשְׁתּוֺמַם כְּשָׁעָה חֲדָה וְרַעְיֺנֺהִי
יְבַהֲלֻנֵּהּ עָנֵה מַלְכָּא וְאָמַר
בֵּלְטְשַׁאצַּר חֶלְמָא וּפִשְׁרֵא אַל־יְבַהֲלָך
עָנֵה בֵלְטְשַׁאצַּר וְאָמַר 1 מָרְאִי 2 מָרִי
חֶלְמָא 1 לְשָׂנְאַיִך 2 לְשָׂנְאָך וּפִשְׁרֵהּ 1 לְעָרַיִך 2 לְעָרָך
Dan 4.17
אִילָנָא דִּי חֲזַיְתָ דִּי רְבָה
וּתְקִף וְרוּמֵהּ יִמְטֵא לִשְׁמַיָּא
וַחֲזֺותֵהּ לְכָל־אַרְעָא׃
Dan 4.18
וְעָפְיֵהּ שַׁפִּיר וְאִנְבֵּהּ שַׂגִּיא
וּמָזֺון לְכֹלָּא־בֵהּ תְּחֹתוֺהִי
תְּדוּר חֵיוַת בָּרָא וּבְעַנְפוֺהִי
יִשְׁכְּנָן צִפֲּרֵי שְׁמַיָּא׃
Dan 4.19
אַנְתָּה 2 אַנְתְּ־הוּא מַלְכָּא דִּי
רְבַית וּתְקֵפְתְּ וּרְבוּתָך רְבָת
וּמְטָת לִשְׁמַיָּא וְשָׁלְטָנָך לְסוֺף
אַרְעָא׃
Dan 4.20
וְדִי חֲזָה מַלְכָּא עִיר וְקַדִּישׁ
נָחִת מִנ־שְׁמַיָּא וְאָמַר גֺּדּוּ
אִילָנָא וְחַבְּלוּהִי בְּרַם עִקַּר
שָׁרְשׁוֺהִי בְּאַרְעָא שְׁבֻקוּ בֶאֱסוּר
דִּי־פַרְזֶל וּנְחָשׁ בְּדִתְאָא דִּי
בָרָא וּבְטַל שְׁמַיָּא יִצְטַבַּע וְעִמ־חֵיוַת
בָּרָא חֲלָקֵהּ עַד דִּי־שִׁבְעָה
עִדָּנִין יַחְפוּן עֲלוֺהִי׃
Dan 4.21
דְּנָה פִשְׁרָא מַלְכָּא וּגְזֵרַת 1 עִלָּיָא 2 עִלָּאָה
הִיא דִּי מְטָת עַל־מַרְאִי 2 מָרִי
מַלְכָּא׃
Dan 4.22
וְלָך טָרְדִין מִנ־אֲנָשָׁא וְעִמ־חֵיוַת
בָּרָא לֶהֱוֵה מְדֹרָך וְעִשְׂבָּא כְתוֺרִין
לָך יְטַעֲמוּן וּמִטַּל שְׁמַיָּא
לָך מְצַבְּעִין שִׁבְעָה עִדָּנִין
יַחְלְפוּן 1 עֲלַיִך 2 עֲלָך עַד דִּי־תִנְדַּע
דִּי־שַׁלִּיט 1 עִלָּיָא 2 עִלָּאָה בְּמַלְכוּת
אֲנָשָׁא וּלְמַנ־דִּי יִצְבֵּא יִתְּנִנַּהּ׃
Dan 4.23
וְדִי אֲמַרוּ לְמִשְׁבַּק עִקַּר שָׁרְשׁוֺהִי
דִּי אִילָנָא מַלְכוּתָך לָך קַיָּמָה
מִנ־דִּי תִנְדַּע דִּי שַׁלִּטִן שְׁמַיָּא׃
Dan 4.24
לָהֵן מַלְכָּא מִלְכִּי יִשְׁפַּר 1 עֲלַיִך 2 עֲלָך 1 וַחֲטָיָך 2 וַחֲטָאָך
בְּצִדְקָה פְרֻק וַעֲוָיָתָך בְּמִחַן
עֲנָיִן הֵן תֶּהֱוֵא אַרְךָ לִשְׁלֵוְתָך׃
Dan 4.25
כֹּלָּא מְּטָא עַל־נְבוּכַדְנֶצַּר
מַלְכָּא׃ ף
Dan 4.26
לִקְצָת יַרְחִין תְּרֵי־עֲשַׂר עַל־הֵיכַל
מַלְכוּתָא דִּי בָבֶל מְהַלֵּך הֲוָה׃
Dan 4.27
עָנֵה מַלְכָּא וְאָמַר הֲלָא דָא־הִיא
בָּבֶל רַבְּתָא דִּי־אֲנָה בֱנַיְתַהּ
לְבֵית מַלְכוּ בִּתְקַף חִסְנִי
וְלִיקָר הַדְרִי׃
Dan 4.28
עוֺד מִלְּתָא בְּפֻם מַלְכָּא קָל
מִנ־שְׁמַיָּא נְפַל לָך אָמְרִין
נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא מַלְכוּתָה
עֲדָת מִנָּך׃
Dan 4.29
וּמִנ־אֲנָשָׁא לָך טָרְדִין וְעִמ־חֵיוַת
בָּרָא מְדֹרָך עִשְׂבָּא כְתוֺרִין
לָך יְטַעֲמוּן וְשִׁבְעָה עִדָּנִין
יַחְלְפוּן 1 עֲלַיִך 2 עֲלָכְעַד דִּי־תִנְדַּע
דִּי־שַׁלִּיט 1 עִלָּיָא 2 עִלָּאָה בְּמַלְכוּת
אֲנָשָׁא וּלְמַנ־דִּי יִצְבֵּא יִתְּנִנַּהּ׃
Dan 4.30
בַּהּ־שַׁעֲתָא מִלְּתָא סָפַת עַל־נְבוּכַדְנֶצַּר
וּמִנ־אֲנָשָׁא טְרִיד וְעִשְׂבָּא כְתוֺרִין
יֵאכֻל וּמִטַּל שְׁמַיָּא גִּשְׁמֵהּ יִצְטַבַּע
עַד דִּישַׂעְרֵהּ כְּנִשְׁרִין רְבָה
וְטִפְרוֺהִי כְצִפְּרִין׃
Dan 4.31
וְלִקְצָת יֺומַיָּה אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר
עַיְנַי לִשְׁמַיָּא נִטְלֵת וּמַנְדְּעִי
עֲלַי יְתוּב 1 וּלְעִלָּיָא 2 וּלְעִלָּאָה
בָּרְכֵת וּלְחַי עָלְמָא שַׁבְּחֵת וְהַדְּרֵת
דִּי שָׁלְטָנֵהּ שָׁלְטָן עָלַם וּמַלְכוּתֵהּ
עִמ־דָּר וְדָר׃
Dan 4.32
וְכָל־דָּאֲרֵי 2 דָּיְרֵי אַרְעָא כְּלָה
חֲשִׁיבִין וּכְמִצְבְּיֵהּ עָבֵד בְּחֵיל
שְׁמַיָּא 1 וְדָאֲרֵי 2 וְדָיְרֵי אַרְעָא
וְלָא אִיתַי דִּי־יְמַחֵא בִידֵהּ
וְיֵאמַר לֵהּ מָה עֲבַדְתְּ׃
Dan 4.33
בֵּהּ־זִמְנָא מַנְדְּעִי יְתוּב עֲלַי
וְלִיקַר מַלְכוּתִי הַדְרִי וְזִוִי
יְתוּב עֲלַי וְלִי הַדָּבְרַי וְרַבְרְבָנַי
יְבַעוֺן וְעַל־מַלְכוּתִ הָתְקְנַת
וּרְבוּ יַתִּירָה הוּסְפַת לִי׃
Dan 4.34
כְּעַן אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר מְשַׁבַּח
וּמְרוֺמֵם וּמְהַדַּר לְמֶלֶך שְׁמַיָּא
דִּי כָל־מַעֲבָדוֺהִי קְשֹׁט וְאֹרְחָתֵהּ
דִּין וְדִי מַהְלְכִין בְּגֵוָה
יָכִל לְהַשְׁפָּלָה׃ ף

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT