Simunic altábornagy folytatólagos műveletei.

Teljes szövegű keresés

Simunic altábornagy folytatólagos műveletei.
A december 16-án vívott eredménytelen nagyszombati ütközet Simunics főfigyelmét Lipótvár bevételére fordította, minek folytán már a következő napon a vár parancsnokát, Ordódy őrnagyot az önkéntes megadásra szólította fel, amit ez határozottan visszaútasított. Ily körülmények között nem volt Simunicsnak mást mit tennie, mint a vár rendszeres körülzárásához fogni, melynek előkészítő munkálatait már december 20-án megkezdette. A bombáztatás napja december 30-ikára volt kitűzve, de megelőző napon közelben berendezett tüzérségi laboratorium a lőszerkészlet legnagyobb részével együtt vigyázatlanság folytán a légbe röpült, minek folytán elegendő lőszer hiányában a bombázásnak csak vajmi kevés eredménye lett. Ily körülmények között kénytelen volt Simunics a vár ostromlását új lőszerkészlet beérkeztéig felfüggeszteni, csapatait pedig a dermesztő hidegre való tekintettel a közelfekvő helységekbe szállásolta el. Január 8-án az ostrom újból kezdetét vette, melynek azonban Ordódy 1272 emeberből álló védőrségével, miután egy újabbi felszólítást a vár átadására kereken visszaútasított, sikerrel állot ellen. Most azután Simunics Buda és Pestnek az osztrák csapatok által történt megszállásának hirére, csapatjainak egy részét egészen Nyitráig tolta előre.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT