229 1945. február 15. Wöhler gyalogsági tábornok, a Dél Hadseregcsoport főparancsnokának levele Szálasi Ferenc nemzetvezetőhöz Bu…

Teljes szövegű keresés

229
1945. február 15.
Wöhler gyalogsági tábornok, a Dél Hadseregcsoport főparancsnokának levele Szálasi Ferenc nemzetvezetőhöz Budapest elestéről.
Őexcellenciája
Szálasi Ferenc
Nemzetvezető Úrnak
Excellenciás Uram!
Budapest 50 napig tartó súlyos harcok után az ellenség kezére jutott.
Ismerem ennek a városnak történelmi jelentőségét és szépségeit, így fel tudom mérni, milyen fájdalmas ez a veszteség Magyarország számára. Legyen meggyőződve Excellenciád, hogy Budapest nehéz sorsát minden német is mélységes megdöbbenéssel vette tudomásul. Mindazonáltal el kell ismernünk, hogy a főváros elestében is ragyogó példáját adta a német—magyar, a nyugati küzdőszellemnek a bolsevista barbárság ellen.
Történelmi jelentőségű, hősi harc volt. Büszke vagyok rá, Excellenciás Uram, hogy a magyar honvéd kötelékek, mindenekelőtt pedig a hungarista mozgalom nyilaskeresztes egységeinek kimagasló teljesítményét megerősíthetem Önnek. A legutolsó időkig ismételten kaptam jelentéseket a védelmi erők parancsnokaitól a csapataink mellett harcoló civil magyar férfiak és katonák helytállásáról.
Amikor ezeket tisztelettel Excellenciád tudomására hozom, egyben felhívom a figyelmét Budapest közel két hónapig tartó védelmének katonai jelentőségére is. Mint mélyen az ellenség mögött fekvő operatív támaszpontnak, megtartása jelentősen hozzájárult a nyugat-magyarországi fronton folyó hadműveletek végrehajtásához. Az, hogy az ellenség haditerve – előrenyomulni az Alföld felső-magyarországi részén – nem sikerült, nem utolsósorban Budapest védőinek hősies harcán múlott, akik a döntő pillanatokban lekötötték azokat az erőket, amelyek lehetővé tették volna a terv végrehajtását. Budapest védelme nem kevesebb, mint 20 hadosztályt, több nehézfegyver-köteléket és közel 1000 repülőgépet vont magára.
Eközben lehetőség nyílott arra, hogy támadó hadműveletekkel, az ostromlott város felszabadítására is irányuló erőfeszítésekkel az ellenségre súlyos csapásokat mérjünk. Sajnos a túlerőben lévő bolsevista hadigépezet megakadályozta az áttörést Budapest felé. Mégis december 25. és február 12. között Székesfehérvár és Esztergom visszafoglalásához vezettek, de mindenekelőtt jelentős ellenséges erőket őröltek fel. A szovjetek embervesztesége a magyarországi front ezen szakaszán 5 138 hadifogoly, 80 000 halott vagy sebesült volt. Az anyagi veszteséget példának okáért 1045 harckocsi és egyéb páncélozott jármű, 2 727 különböző löveg, 3 114 aknavető, nehéz gyalogsági és gépfegyver, 2 553 jármű és számtalan további hadieszköz jelentette. A szövetséges hadsereg csapatainak elért sikereit még jelentősen növelték a német és magyar légierő sikeres bevetései is.
Így egyesül a budapesti harcok végeredményében – közvetve és közvetlenül – erkölcsi és katonai nagyság, mely ha összegezzük, minden ráfordítást és áldozatot teljes mértékben igazol.
Budapest elesett harcosai előtt Németország és katonái a magyar néppel együtt fejet hajtanak.
Magam és csapataim nevében kifejezést adok azon meggyőződésemnek, hogy Magyarország fővárosának áldozata nem volt hiábavaló, hogy egykor, majd a budai vár romjain felépül a magyar jövő.
Engedje meg, Excellenciás Uram, hogy kifejezésre juttassam megkülönböztetett tiszteletemet.
A Dél Hadseregcsoport főparancsnoka
Wöhler gyalogsági tábornok
Bundesarchiv-Militärarchiv RH 19/62.
Német nyelvű eredeti irat fordítása

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT