Pusztai János (1934–)

Full text search

Pusztai János (1934–)
Pusztai János nagy életanyaggal és makacs elszántsággal érkezett az irodalomba, tehetségét azonban még Pászkán János néven közölt verseivel nem sikerült meggyőzően bizonyítania. Ösvény a világba (1965) című Forrás-kötete viszont, amely a címadó önéletrajzi elbeszélésen kívül első kisregényét, a Meglesett életet is tartalmazta, robbanásszerűen hatott. A harmincas évek népi íróinak lírával átszőtt gyermekkoridézésére emlékeztető önéletrajz főképpen stiláris erejével hívta fel írójára a figyelmet, ennél is lényegesebb azonban Pusztai szemléletmódjának újszerűsége, különösen a Meglesett életben. Noha a kisregény két központi szereplőjét, az öreg Némát és harmincon inneni segédmunkás társát a "termelési folyamatban" ismerjük meg, sőt – a kocsmai jelenetet s a munkásszállást leszámítva – végig az érczúzdában látjuk őket, valójában az emberi értékek rozsdatemetőjében járunk. Pusztai az őszinte emberi megnyilatkozásokat keresi, még ha azok ellent is mondanak az általános fejlődési elveknek, s nem fest idillt.
A harcot még makacsabbul, öntudatosabban vállaló ember Illés szekerén (1969) című regényének főhőse, az újságíró Ifjú György. Ez a műve szintén visszatekint a múltba, a nehéz gyermekkor éveibe, de a fiatal újságíró balzaci, stendhali hősök szívósságával vívott csatái az érvényesülésért és igazságért, harca a kisszerűség, megalkuvás, butaság és rosszindulat ellen már a felszabadulás utáni időre esik, egészen a közelmúltig vezet el. A legkülönbözőbb helyzeteket megélő főhős révén nagyszerű művészi jelzéseket kapunk történelmünk utóbbi huszonöt-harminc esztendejéről, a regény nem eléggé átgondolt időtechnikája azonban zavarja Pusztai János életbevágó mondanivalóinak epikus kibontását.
Múlt – jelen viszonyításban, regénytechnikában döntő fordulatot hoz két nagyregénye, a Zsé birtoka és A sereg (1978), a történelmi kiszolgáltatottság és az emberalatti lét fárasztóan aprólékos, de ugyanakkor monumentális ábrázolásaként.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT