Irodalom

Full text search

Irodalom
Balogh László: Sütő András: Emberek indulnak. Új Hang 1954. 6. sz. 88–91. – Diószegi András: Sütő András: Emberek indulnak. SzabN 1954. 60. sz. – Hegedüs Géza: Három erdélyi elbeszélőről. Sütő András: Egy pakli dohány. IÚ 1955. 32. sz. – Székelyhidi Ágoston: S. A.: Egy pakli dohány. Alf 1955. 5. sz. 91–93. – Gálfalvi Zsolt: Félrejáró Salamon. Utunk 1956. – Marosi Péter: Félrejáró Salamon nyomában. IgSzó 1956. 1845–1850. – Fülöp János: Sütő András: Félrejáró Salamon. ÉI 1957. 7. sz. – Kacsó Sándor: A parasztkérdés irodalmunkban. Kor 1957. 119–122. – Robotos Imre: A humor és szatíra elemei Sütő András Félrejáró Salamon c. művében. Utunk 1957. 22. sz. – Kántor Lajos: Emberek útközben. Utunk 1959. 43. sz. – Béládi Miklós: Sütő András: Tártkarú világ. ÉI 1960. 38. sz. – Jánosházy György: Átfogóbb társadalomrajz felé. IgSzó 1960. I. 282–287. – Kelemen János: Sütő András: Tártkarú világ. Kort 1960. 968–969. – Szőcs István: Tártkarú világ felé… Utunk 1960. 28. sz. – Az Igaz Szó Sütő András különszáma 1970. II. 161–208. (Hajdú Győző, Sütő András, Balogh Edgár, Gáll Ernő, Veress Dániel, Panek Zoltán, Kocsis István, Veress Péter írásai.) – Ilia Mihály: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Kort 1970. 1492–1493. – Réz Pál: Beváltott ígéret. Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. ÉI 1970. 17. sz. – Sőni Pál: Sütő András. IgSzó 1963. II. 245–250. – Szőcs István: Újabb Holt-tengeri tekercsek. Utunk 1970. 17. sz. – Varga Domokos: A megmaradás irodalma. Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Vság 1970. 8. sz. 84–86. – Illyés Elemér: Négy erdélyi prózaíró. Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. ÚjLátóh 1971. 5. sz. 539–546. – Réz Pál: Rigó és apostol. ÉI 1971. 27. s z. 11. – Nagy Pál: Elképzelt párbeszéd a Pompás Gedeon temesvári bemutatója után. A Hét 1972. 44. sz. 10. – Pomogáts Béla: Sütő András. Alf 1972. 12. sz. 43–49. – Sütő András: A bölcsőhely parancsai. Beszélgetés… Riporter: Beke György. IgSzó 1972. 10. sz. 609–622. – Varga Zoltán: Gondolatébresztő tűnődések. Üz 1972. 1. sz. 65–67. – Veress Dániel: Szélfútta ágon fészek. Mozgóképek Sütő András műhelyéből. Ttáj 1972. 10. sz. 34–48. – Farkas Árpád: Pusztakamarási körtevirág. IgSzó 1973. 10. sz. 505–512. – Szakolczay Lajos: Sütő András. Kort 1973. 1311–1315. – Görömbei András: A megmaradás etikája és esztétikája. (Sütő András esszéiről.) Alf 1974. 7. sz. 60–65. – Sütő András vallomásai írói indulásáról. Összeáll.: Rácz-Székely Győző. Ktáros 1974. 481–484. – Szakolczay Lajos: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Sütő András drámájának ősbemutatója. Utunk 1974. 50. sz. 7. – Balázs Sándor: Müller felelőssége. Kor 1975. 7. sz. 522–526. – Hajdú Győző: Két koszorú egy drámáért. IgSzó 1975. 6. sz. 544–549. – Szabó Zoltán: Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk… ÚjLátóh 1975. 2. sz. 173–177.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT