Általános irodalom

Full text search

Általános irodalom
Fogarasi Béla: Utunk. A Romániai Magyar Írószövetség lapja. Forum 1946. 110–112. – Köpeczi Béla: Az erdélyi Utunk. Vság 1946. 10. sz. 54. – Lukácsy Sándor: Erdélyi irodalom – halinakötés nélkül. Nagyv 1948. 2. sz. – Köpeczi Béla: A romániai magyar irodalom ügye. IÚ 1953. 4. sz. – Csoóri Sándor: Romániai magyar írók között. IÚ 1954. 28. sz. – Rejtő István: "Haladó hagyományaink." (A román állami kiadó magyar sorozatáról.) It 1954. 500–509. – Pándi Pál: Közös dolgainkról. SzabN 1956. 251. sz. – Péter László: Romániai magyar elbeszélők nyelvéről. MNyr 1956. 63–68. – "Románok, magyarok – segítsük egymást!" Illyés Gyula a romániai magyar irodalomról. MűvN 1956. 18. sz. – Hegedüs Géza: Bukaresti magyar könyvek. ÉI 1959. 45 sz – Tolnai Gábor: Romániai utazás 1957-ben. T. G.: Évek – századok. 1959. 100–107. – Czine Mihály: Magyar irodalomtörténet Romániában. Kr 1965. 1. sz. 58–59. – Czine Mihály: A Korunk ünnepe. ÉI 1966. 1. sz. – Fábry Zoltán: A "Korunk" negyven éve. 1966. Stószi délelőttök. Bratislava 1968. 138–142. – Ludassy Mária: A Korunk négy évfolyamáról (1962–1966). MFilSz 1966. 886–893. – Farkas László: Vitorla-ének. (Fiatal erdélyi költők antológiája). ÚÍ 1968. 5. sz. 120–121. – Kettős kötődés – kettős felelősség. Vita a szomszédos országok magyar irodalmáról. ÉI 1968. 20. sz. – Kósa László: A Korunk új folyamának tíz éve. ÚÍ 1968. 6. sz. 123–128. – Pomogáts Béla: Egy év a romániai magyar irodalom életében. Je 1969. 29775–79. – Pomogáts Béla: Erdélyi levél. Napj 1969. 3. sz. – Pomogáts Béla: Magyar irodalomtörténetírás Romániában. Kr 1969. 4. sz. 55–57. – Pomogáts Béla: Romániai magyar irodalomtörténetírók. Napj 1969. 12. sz. – Sőni Pál: A romániai magyar irodalom története. Bukarest 1969. – Czine Mihály: Az újabb romániai magyar irodalomról. Vság 1970. 1. sz. 74–80. – Kántor Lajos: Alapozás. Bukarest 1970. – Kántor Lajos: A Forrás prózája – a próza kiforrása. A romániai magyar elbeszélőirodalom új nemzedékéről. Napj 1970. 8. sz. – Kántor Lajos: A romániai magyar dráma – új mércével. Kr 1970. 8. sz. 34–39. – Tóth Béla: Ötvenéves a romániai magyar irodalom. Alf 1970. 7. sz. 65–70. – Bodor Pál: A "romániaiság" mai értelmezése. Kor 1971. 400–403. – Csorba Csaba: Magyar nyelvű újságok és folyóiratok a szomszédos szocialista országokban. Vság 1971. 11. sz. 76–84. – Jagamas Ilona: Az új hullám ürügyén a romániai magyar drámáról. ISz 1971. 167–169. – Jordáky Lajos: A romániai magyar nyelvű sajtó 1971-ben. Kor 1971. 525–527. – Kántor Lajos – Láng Gusztáv: A romániai magyar irodalom. Bukarest 1971. – Páll Árpád: Történelmi témájú drámáink margójára. Kor 1971. 19–27. – Pomogáts Béla: Hagyomány és újítás a romániai magyar irodalomban. Alf 1971. 8. sz. 54–60. – Pomogáts Béla: A kolozsvári Utunk. Fo 1971. 4. sz. 55–59. – Sütő Nagy László: A romániai magyar irodalmi kapcsolatok történetéhez. Kor 1971. 659–660. – Széles Klára: Új típusú avantgard a romániai magyar irodalomban. Kort 1971. 655–664. – Szilágyi Júlia: Expresszionizmus és elkötelezettség a Korunkban. Kor 1971. 1846–1850. – Tóth Sándor: "Vallani és vállalni" avagy vita az írók gyávaságáról. Kor 1971. 1839–1845. – Turczel Lajos: Az A Hét és a romániai magyar szellemi élet. ISz 1971. 749–752. – Ágoston Vilmos: Regény és történelem. Utunk Évkönyve 1972. 199–201. – Balogh Edgár: Igazodás a néphez. Utunk Évkönyve 1972. 116–120. – Bálint Tibor: A város peremén, ahol éltünk. A kölcsönös műfordítás gondjairól. A Hét 1972. 27. sz. 4–6. – Beke György: Tolmács nélkül. Interjú 56 íróval a magyar-román irodalmi kapcsolatokról. Bukarest 1972. 635. – Bodor Pál: Így született az Utunk. (Adalékok). Utunk Évkönyve 1972. 281–295. – Bódor Sándor: "Vállra venni édes terheket." Jegyzetek az Igaz Szó irodalmi szociográfiáiról. Alf 1972. 6. sz. 90–92. – Dávid Gyula: Kölcsönhatások áramkörében. Beszélgetés a román-magyar összehasonlító irodalomtörténeti kutatásokról. A Hét 1972. 42. sz. 4–5. – Illyés Elemér: A gondolat szabadsága. Mai magyar líra Erdélyben. Katolikus Szemle 1972. 4. sz. 301–313. – Jankovics József: Beköszöntő fiatal erdélyi magyar költők versei elé. ÚjFo 1972. 3. sz. 29–33. – Kántor Lajos: A romániai magyar irodalomról, múltjáról, jelenéről. Létünk 1972. 5. sz. 81–87. – Nagy Kálmán: Írók nyelvi műveltsége. Utunk Évkönyve 1972. 123–126. – Pomogáts Béla: A kolozsvári Korunk. Fo 1972. 4. sz. 64–67. – Pomogáts Béla: Az önkeresés útján. Romániai magyar könyvek margójára. Je 1972. 937–944. – Pomogáts Béla: Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945–1970. ItK 1972. 707–714. – Szabó Zoltán: Stíluskutatásaink – ma. Utunk Évkönyve 1972. 217–220. – Tordai Zádor: Ami a Korunkat naggyá tette. Ttáj 1972. 11. sz. 58–64. – Elkötelezett irodalom. Kerekasztal beszélgetés a romániai magyar írókkal. Üz 1973. 4–5. sz. 265–281. – E. Fehér Pál: Néhány megjegyzés a romániai magyar irodalomról. Kr 1973. 12. sz. 13–14. – Fodor Sándor: Hol tartunk? IgSzó 1973. I. 543–546. – Jankovics József: Beköszöntő fiatal, erdélyi magyar költők versei elé. (Jegyzetek a Forrás második nemzedékének lírájáról.) ÚjFo 1973. 3. sz. 29–33. – Kovács János: Napszámoskodás közben. Utunk 1973. 26. sz. 1–3. – Robotos Imre: Dráma és illúzió. IgSzó 1973. II. 320–325. – Szász János nyilatkozata a romániai magyar irodalomról. Kr 1973. 12. sz. 15. – Vita a transzilvanizmusról. (E. Fehér Pál: Így is lehet? Kr 1973. 5. sz. 24. – Pomogáts Béla: Megjegyzések egy kritikához. Kr 1973. 8. sz. 16. – E. Fehér Pál: Megjegyzések egy koncepcióhoz. Kr 1973. 8. sz. 17. – Tordai Zádor: Boszorkányokról és egyebekről, amik nincsenek. Kr 1973. 11. sz. 18–19. – E. Fehér Pál A boszorkányok helyett a realitásokról. Kr 1973. 11. sz. 19–20. – Nagy György: A kezdeti transzilvanizmusról. Eszmetörténeti vázlat. Kor 1973. 1652–1658.) – Balogh Edgár: Kellő irodalmi helytörténet. Utunk 1974. 35. sz. 1–2. – Csorba Csaba: A romániai magyar művelődés és társadalomtudományok. Vság 1974. 10. sz. 61–78. – Dávid Gyula: Romániai magyar irodalomtörténetírás 1944–1974. Utunk 1974. 34. sz. 2–3. – Fodor Sándor: Valóságirodalmunk – és a divat. IgSzó 1974. II. 246–251. – Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Je 1974. 934–942. – Marosi Ildikó: Közelképek. Húsz romániai magyar író. Bukarest 1974. – Németh Rudolf: Újabb lírikusainkról – avagy a költészet társadalmisága. Kor 1974. 951–953. – Ruffy Péter: A megőrzött anyanyelv. Fo 1974. 4. sz. 65–69. – Sárréti Sándor: A transzilvanizmus fogalmáról. Ttáj 1974. 8. sz. 54–57. – Szilágyi Júlia: Etikus irodalom. A Hét 1974. 32–33. sz. 6–7, 5. – Bálint Tibor: Kenyér és gyertyaláng. Kolozsvár-Napoca 1975. – Kovács János: Tíz esztendő regényei. IgSzó 1975. II. 8–16. – Mózes Attila: Novelláskötetek – eredmények. 298Kor 1975. 3. sz. 224–227. – Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Fo 1975. 9. sz. 78–81. – Szávai Géza: Irodalom és közélet. Utunk 1975. 23. sz. 1–2. – Láng Gusztáv: A jelenidő nyomában. Bukarest 1976. – Mikó Imre: Akik előttem jártak. Bukarest 1976. – Gálfalvi Zsolt: Az írás értelme. Bukarest 1977. – Marad a láz? 11 interjú a Forrás nemzedékével. Kérdez: Gálfalvi György. Bukarest 1977. – Cs. Gyimesi Éva: Találkozás az egyszerivel. Bukarest 1978.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT