Általános irodalom

Full text search

Általános irodalom
Bori Imre: Az ember keresése. Újvidék 1960. – Bata Imre: A Híd olvasása közben. Jegyzetek a jugoszláviai magyar irodalomról. Alf 1962. 4. sz. 102–107. – Szeli István – Bori Imre – Vukovics Géza – Ládi István: A Híd 1963-ban. Híd 1964. 6. sz. – Bori Imre: Eszmék és látomások. Újvidék 1965. – Péter László: Magyar irodalom Jugoszláviában. Ttáj 1965. 491–493. – Végel László: A jugoszláviai magyar költészet. Híd 1965. 9. és 10. sz. – Végel László: Disputa. Híd 1966. 6. sz. – Bányai János: Táj és ember. Az elmúlt év költői termésének néhány tanulsága. ÚjSymp 1967. 24–25. sz. 26–30., 26–27. sz. 19–21. – Lévay Endre: Írók egy város falai között. (Szabadka) Ttáj 1967. 10. sz. 900–901. – Gerold László: Ezeregy miért. A rádiódráma és a vajdasági irodalom témájára. ÚjSymp 1968. 33. sz. 26–28. – Utasi Csaba: Költészetünkről. ÚjSymp 1968. 37–38. sz. 26. – Hornyik Miklós: A jugoszláviai magyar irodalom jellemrajza. ÚjSymp 1968. 43. sz. 11. – Benkő Ákos: Jugoszláviai magyar folyóiratokban olvastuk. Fo 1969. 4. sz. 95–96., 5–6. sz. 147–148., 1970. 1. sz. 94–96., 2. sz. 94–95. – Herceg János: A jugoszláviai magyar irodalom vázlatos áttekintése. A Kassai Batsányi-kör évkönyve 1965–1968. Bratislava – Budapest 1969. 293–307. – Benkő Ákos: A jugoszláviai magyar próza "új hulláma". Fo 1970. 4. sz. 44–54. – Benkő Ákos: Vajdasági krónika. Fo 1970. 3. sz. 85–87., 5. sz. 90–92., 6. sz. 83–84., 1971. 1. sz. 95–96. – Bori Imre: A jugoszláviai kultúra ma. ÚjSymp 1969. 50. sz. 17–20. – Hernádi Miklós: Jegyzetek Vajdaság új regényirodalmáról. Vság 1970. 12. sz. 79–83. – Pastyik László: A jugoszláviai magyar folyóiratok és lapok 1968. és 1969. évi magyar irodalomtörténeti repertóriuma. Újvidék 1970. – Pomogáts Béla: Újvidéki köznapok. Je 1970. 10. sz. 911–917. – Thomka Beáta: Az Új Symposion 50 számának bibliográfiája. Újvidék 1970. – Benkő Ákos: A Forum regénypályázatáról. Je 1971. 2. sz. 176–180. – Herceg János: Évek és könyvek. Újvidék 1971. – Lukácsy András: Magyar szó Jugoszláviában. Újvidéken jártunk. MH 1971. nov. 28. – Márkus Béla: Regények a Vajdaságból. Alf 1971. 9. sz. 79–84. – Tolnai Ottó: Delta, avagy út a mai vajdasági költészethez. I–II–III. ÚjSymp 1969. 54., 1969. 55. sz., 1970. 59. sz. – Benkő Ákos: A jugoszláviai magyar drámairodalomról. Üz 1972. 3. sz. 189–193. – Bori Imre: Marxizmus és irodalmi kritika kapcsolatai a jugoszláviai magyar irodalomban. Létünk 1972. 5. sz. 47–58. – Jung Károly: Az Életjel másfél évtizede. MSzó 1972. dec. 30. – Kiss Ferenc: Hagyomány és mérték. Kort 1972. 10. sz. 1647–1651. – Kolozsvári Tibor: Jugoszláviai magyar írók. Fehér Ferenc rovata a 7 Napban. Üz 1972. 8–9. sz. 529–531. – Pintér Lajos: Irodalmi műveltségünk története. Könyvek a Vajdaságból. Ttáj 1972. 12. sz. 73–76. – Utasi Csaba: Hízelgéstől a hitvallásig. Jegyzetek a háború utáni szépprózánkról. ÚjSymp 1972. 83. sz. 161–165. – Végel László: A Létünk jelentősége és feladatai. 135Beszélgetés Rehák Lászlóval, a Létünk fő- és felelős szerkesztőjével. MSzó 1972. márc. 11. – Bányai János: Előszó. A Symposion-nemzedék újabb költészetéről. ÚjSymp 86. sz. 278–295. – Bányai János: Könyv és kritika. Újvidék 1973. – Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. 1973. – Csáky S. Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970. 1973. – A vajdasági nemzetiségek irodalma. 1945–1972. Összeáll. Marija Curčič. Novi Sad-Beograd 1973. – Juhász Géza: Könyvek országútján. 1973. 226–229. – Lőkös István: A jugoszláviai magyar irodalomról. Kr 1973. 12. sz. 9–10. – Pomogáts Béla. A szabadkai Üzenet. Fo 1973. 6. sz. 173–177. – Görömbei András: A síp ötágú. Alf 1974. 4. sz. 96–103. – A Híd 40 éve – programcikkeinek tükrében. Híd 1974. 7–8. sz. 737–792. – Jubileumi szám a Híd megindulásának negyvenedik évfordulójára. Szabó Ida, Lévay Endre, M. Cvetko, Kun Szabó György, Lőrinc Péter, Brindza Károly, Laták István, B. Szabó György cikkei. Híd 1974. 5–6. sz. 603–663. – Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Lit 1974. 2. sz. 146–158. – Utasi Csaba: A Kalangya története. HungIntTudK 1974. 21. sz. 43–52. – Bányai János: Irodalmi helyzetkép. 1975. B. J.: Könyv és kritika II 1977. 242–255. – Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. B. I: Irodalmunk évszázadai. 1975. 159–278. – Csuka Zoltán: Jugoszláviai körkép. I-IV. Je 1975. 428–434, 648–654, 846–851, 1027–1031. – Pastyik László: A jugoszláviai magyar irodalom 1970–1974. évi bibliográfiája. Újvidék 1971, 1974, 1975. – Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom. Fo 1975. 9. sz. 85–88. – Szakolczay Lajos: Egyetemes érték és helyi értékű hagyomány. A szabadkai Életjel-miniatűrök sorozatról. Je 1975. 11. sz. 1037–1042., 12. sz. 1137–1143. – Varga Zoltán: Periszkóp. Újvidék 1975. – Végel László: A vers kihívása. Újvidék 1975. – Bori Imre: Jegyzetek versekről. Versek éve. 1975. és B. I: Szövegértelmezések. Újvidék 1977. 148–172.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT