Általános irodalom

Full text search

Általános irodalom
Sas Andor: Történelmi és irodalmi tanulmányok. Bratislava 1953. – Fábry Zoltán: Hidak és árkok. Bratislava 1957. – Turczel Lajos: Írások mérlegen. Bratislava 1958. – Fábry Zoltán: Palackposta. Bratislava 1960. – Csanda Sándor: Valóság és illúzió. Bratislava 1962. – Turczel Lajos: Írás és szolgálat. Bratislava 1964. – Csanda Sándor: Harmadik nemzedék. Bratislava 1971. – Mészáros László: Hevenyészett híd a Dunán. ISz 1969. 371–373. – Szalatnai Rezső: Az új költészet buktatói. ISz 1969. 844–846. – Tóth László: Líránk és a folytonosság. ISz 1969. 266–271. – Fogarassy László: Magyarok Csehszlovákiában. ISz 1970. 379–380. – Koncsol László: A kritika tisztaságáért. ISz 1970. 266–271. – Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban. Bratislava 1970. – Tőzsér Árpád: Az irodalom valósága. Bratislava 1970. – Czine Mihály: "Harmadvirágzás". A csehszlovákiai magyar irodalomról. Kort 1971. 1124–1135. és Cz. M.: Nép és irodalom. 1981. 161–184. – Papp József: Egyszemű éjszaka. (Fiatal szlovákiai magyar költők antológiája.) ÚjFo 1971. 3. sz. 127–128. – Rákos Péter: Tények és kérdőjelek. Bratislava 1971. – Egri Viktor: Szlovákiai magyar irodalom. E. V.: Tiszta fonások. Bratislava 1972. – Szakolczay Lajos: Negyedvirágzás. A csehszlovákiai magyar irodalom "új hullámáról". ÚjFo 1972. 1. sz. 141–144. – 52 Zalabai Zsigmond: Beköszöntő fiatal szlovákiai magyar költők versei elé. ÚjFo 1972. 1. sz. 37–38. – Dobossy László: A közép-európai ember. Bratislava 1973. – Grendel Lajos: Fiatal szlovákiai magyar írók. ÚjFo 1973. 3. sz. 71–72. – Kiss Gy. Csaba: A vox humana költője. Ttáj 1973. 12. sz. 88–90. – Szakolczay Lajos: A vox humana irodalma. Kr 1973. 12. sz. 5–6. – Görömbei András: Fábry Zoltán kortársai szemével. Ttáj 1974. 12. sz. 87–90. – Görömbei András: Az újabb szlovákiai magyar regény sajátosságairól. Ttáj 1974. 7. sz. 62–68. – Zalabai Zsigmond: A vers túloldalán. Bratislava 1974. – Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom negyedszázada. Alf 1975. 10. sz. 84–95. – Harminc év alkotó munkája. Bratislava 1975. – Kiss Gy. Csaba: Szlovákiai magyar irodalomtudomány: eredmények és föladatok. Ttáj 1975. 5. sz. 86–89. – Bábi Tibor: A kilencből hét 1–4. Hét (Bukarest) 1976. 36–39. sz. – A csehszlovákiai magyar irodalmi kritika válogatott bibliográfiája. 1948–1974. Összeáll. Alabán Ferenc. Mű és érték. 1976. 507–530. – Fábry Zoltán: Az igényesség műfaja. – Harmadvirágzás. Mű és érték. 1976. 311–348, 83–111. – Fábry Zoltán: Res poetica. Fiatal költőink antológiájáról. Mű és érték. 1976. 121–146.– Gyönyör József: Egyenlő jogok és egyenlő kötelességek. Adatok és tények a csehszlovákiai magyarság helyzetéről. ÚjFo 1976. 3. sz. 52–72. – Kiss Gy. Csaba: Új kötések. A szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok legújabb fejezetéből. Új Auróra 1976. 6. sz. 44–48. – Koncsol László: Tizenkét hónap tíz könyvéről. ISz 1976. 1. sz. 85–91. – Mű és érték. A csehszlovákiai magyar kritika 25 éve. Antológia. Válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Szeberényi Zoltán. Budapest – Bratislava 1976. – Rákos Péter: A magyar-cseh irodalmi kapcsolatok három évtizede. Nagyv 1976. 10. sz. 1554–1560. – Szakolczay Lajos: Szabálytalan kalandozás. Jegyzetlapok a csehszlovákiai magyar líráról. ISz 1976. 6. sz. 521–525. – Tóth Tibor: A szlovákiai magyar széppróza helyzetéről. Mű és érték. 1976. 299–302. – Zalabai Zsigmond: Ars critica. Mű és érték. 1976. 78–79. – Csanda Sándor: Szülőföld és irodalom. Bratislava 1977. (Ebben: Irodalmunk az 1968–1969-es válság utáni kibontakozás útján. – Nemzetiségi irodalmunk újabb fejezete. L. még: Mű és érték. 1976. 41–46, 25–40.) – Horpácsi Sándor: Négy csehszlovákiai magyar költő. ÚjFo 1977. 2. sz. 169–173. – Költészetünk lehetőségei. Kerekasztal beszélgetés Csanda Sándorral, Zalabai Zsigmonddal, Bodnár Gyulával. Új Szó 1977. febr. 4. – Tolvaj Bertalan: Az irodalom vonzásában. Bratislava 1977. – Turczel Lajos: Könyv- és lapkiadásunk fejlődése a felszabadulás után. T. L.: Portrék és fejlődésképek. Bratislava 1977. 185–196. – Jelenlét. Az antológia költőiről. Összeállította: Zalabai Zsigmond. Bratislava 1979. 581–586. – Fónod Zoltán: A csehszlovákiai magyar irodalom harminc éve. ISz 1980. 6. sz. 507–526.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT