70. A KORSZAK REPREZENTATÍV MŰFAJA: A NOVELLA (DIÓSZEGI ANDRÁS)

Full text search

78070. A KORSZAK REPREZENTATÍV MŰFAJA: A NOVELLA
(DIÓSZEGI ANDRÁS)
A reformkorban a líra volt az uralkodó műfaj; az ötvenes, hetvenes évek újsága a regény, amely ekkor válik szélesebb olvasóközönség körében is népszerűvé. A megindult polgárosulás az irodalomban a századvégen is a regény további virágzását ígéri; a realista írók (Tolnai, Iványi, Justh, Ambrus, Bródy stb.) nagy regények és regényfolyamok megírására készülnek. A regényírói lendület azonban kifullad, s a nyolcvanas, kilencvenes években a terveknek csak egy töredéke valósul meg, s nem a szándékolt színvonalon, s korántsem a közönség érdeklődésétől kísérve. A magyar regény helyzetének szomorú szimbóluma Ambrus Midás királya, amelynek a Magyar Hirlapban való megjelenése után még tizenöt esztendőt kellett várnia, hogy könyvformában is kiadóra találjon.
Ez a korszak azonban mégis a próza virágzásának – a modern magyar próza megszületésének korszaka lesz. Csakhogy nem a regény válik jelentőssé, hanem a novella műfaja; az a műfaj, amely az orosz és a nyugati realista irodalmakban a regény mellett, azzal párhuzamosan, s mintegy annak függvényeként bontakozott ki.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT