Tatay család. (Úri sz. Mihályi †)

Full text search

Tatay család. (Úri sz. Mihályi †)
Komárom megyéből szakadt Hont s Nógrád megyébe.
Komáromban Tatay (vagy mint másutt iratik Tathay és Tattay) Máté a naszádosok vajdája 1582-ben kap komáromi házára kir. adományt, * és abba 1589-ben beiktattatik. *
Liber regius folio 505.
Fényes. Komárom vármegye 89. lap.
1629-ben élt Tatay Péter, ennek nejétől Erdőhegyi Zsófiától gyermekei Miklós, Ferencz, Anna és Zsuzsa. *
Rajcsány Geneal. I. 143.
1691-ben Tatay Mihály vissza vonja Gyürky Ferenczczel a Léván fekvő házról és kertről tett bevállási szerződését. *
Sz. benedeki Conv. fasc. 97. nro 8.
1709-ben Tatay György a nógrádi nemesek közt fordúl elé.
A XVII. század végén Tatay László a Hont megyei disznósi Horváthy családba házasodott, nőűl vévén Horváthy Évát, ettől fia I. Imre már Nógrád megyei lakos, azon megyében az 1726. évi nemesi vizsgálatkor Komárom megyének 1713. mart. 20-án kelt nemesi bizonyitványával igazolta * nemességét.
Protocol C. Neograd. anni 1726.
A családfa kihalásáig következő:
László (Horváthy Éva); I. Imre 1713. 1726. (Lamos Éva özvegy 1754.); Sámuel 1755.; II. László 1755. (Pongrácz Erzsébet) 1725. nov. 8. óta); II. Imre Szirákon † 1815 körűl. (Hauer Renáta) †; Kata (Veres Ferencz); Mária (Dömők János); N. (Váczy Miklós); Anna (Plachy Sámuel Kóváron); Mária (1. Plachy János Szűgyben 2. Bobor Tamás Mohorán); Judit (1. Ruthényi 2. Kende Fer.); Zsuzsa szül. Szirákon 1743. dec. 29. (1. Horváthyné 2. Keviczky Pál)
II. Lászlónak fiú gyermeke nem lévén, valamint II. Imrének semmi törvényes utóda nem maradván, bennök a család kihalt, és szép jószágaikat, főleg Szirákon s több helyen a leány-ági utódok öröklötték, mikért 1850. után II. Imre nejének Heuer Rhenátának leány gyermeke sikertelenűl perlekedett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT