Tasner család.

Full text search

Tasner család.
Tasner György és Mihály testvérek a török elleni hadakban szerzett érdemeikért I. József király által 1708. febr. 11-én kelt czímeres nemeslevélben nemesítettek meg. *
Collect. herald. nor. 751.
Czímerök – mint itt a táblán láthatni, – a vért kék udvarában zöld téren pánczélos és sisakos vitéz áll, oldalán kardhűvelye lóg, sisakját vörös strucztoll ékesíti; jobb kezével kivont kardot, bal kezével levágott törökfejet tartva. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar könyököl, kivont kardot villogtatva, a koronából kinyúló két szarvas-agancs között. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
E család egyik jeles tagja volt Tasner Antal, szül. 1808. máj. 5-én Őskün Veszprém megyében, «» hol akkor «»atyja gazdatiszt volt. T. Antal 1839-ban űgyvédi vizsgát tett, és egymás után gróf Andrássy György, gr. Széchenyi István, és végre báró Sina Simon titkára volt. A két elsőbbi, főleg pedig gr. Széchenyi mellett, kivált külföldi utazásai által kitünő tapasztalatokat szerzett, és az ez által tervelt és sikeresített országos vállalatoknál tevékeny részt vett; és kiművelt tanultságaért, mely a folyóiratokban tett közlései által is kitűnt, a m. akadémia is tagjáúl választá. * Meghalt Pesten 1861. aug. 25-én.
Életrajza olv. Ujabb Ismeretek tára VI. köt. 313.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT