Tarsoly család. (Komádi)

Full text search

Régi család, mely Bihar megyéből ered, és e megyei Komádi helységről irja nevét, jelenleg székhelye főleg Torda vármegye.
Családi egyszerű közlés szerint Bihar megye levéltárában lévő adománylevél szerint Tarsoly Mihály 1353-ban I. Lajos király alatt vitézkedett. A család levelei, melyek a báró Perényiek levéltárában letétettek, elveszvén, a család emlékezetét csak a II. Lajos király alatt élt Tarsoly Gergelyben leli ismét fel, ki – úgymond – 300 embere élén Mohácsnál vívott és esett el. Ennek utóda volt azon Tarsoly Péter, ki a XVII. század derekán Erdélybe Tordára telepedett, hol Apaffy Mihály fejedelemtől 1679-ben nyolcz kerekű malmot kapott adományba, mely utóbb a város birtoka lett. Ez kapott Apaffytól adományt Doboka vármegyében a vásártelki részjószága, mely a gr. Csákiak kezébe kerűlt. Bihar megyei javait, u. m. a komádit, Magyar-Homorog, Papi, Bölkény, úgy szintén a borsodi, bölcsi, pethlendi, kis- és nagy-nyesztai javakat és pusztákat a nagyváradi káptalannak 40,000 ftban zálogította el. E Péter nőűl vette a Csegezi, Jobbágy és patolczi Horváth családdal rokon Sárközi Erzsébetet, és ezzel a Tarsoly család erdélyi ágát alapítá, mint következik:
Péter 1679. (Sárközy Erzse); II. Péter (pávai Vajna Erzse); Judit (budaki Rettegi Mihály kolosi főbiró); István (Okolicsányi Ágnes); I. Miklós (Gerendy Julia); Sándor Tordán vár. tanács.; II. Miklós tizedbér tárnok 1815. † 1846.; Gergely Tordai főjegyző honvéd százados † 1861.; Eszter (Pápay Lajos); N. (Bóér Elek); Lőrincz lak. Turban.; Gábor Ar. Rákoson. 1861.; Albert 1861.; Kálmán 1861.
I. Péter neje mint Bánk Margit és Ilona örököse birt Apahida, Tur, Puszta Egres helységben.
Istvánnak neje Okolicsányi Sámuelnek Cserey Krisztinától leánya Okolicsányi Ágnes, ki által a Bodoki és Zsúki örökségben lett részes.
I. Miklósnak egyik fia Sándor, kinek szerencsétlen fia Gergely 1848-ig Torda vármegye főjegyzője, azután honvéd százados és ennek folytán 1850-ben besorozott cs. kir. közkatona. Haza jutván, ismét forradalmi részvét gyanujával elfogatva, N. Szebenbe elzáratott, hol a sanyarú szigoruság folytán elmejében megháborodva, 1861. jan. 5-én életének önkezével golyó által véget vetett.
II. Miklósnak, ki Torda megyében tizedbér-tárnok volt, és 1846-ban halt meg, fia Lőrincz lak. Turban, ennek fiai Gábor, ki Aranyos Rákoson lakik, Albert és Kálmán.
A család czímere a koronás vért udvarában egy nemzeti zászló, és egy meztelen kard, melyen átszúrt törökfej van.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT