Tarnovszky család. (Tarnovi)

Full text search

Tarnovszky család. (Tarnovi)
Lengyel eredetű család, mely nevét a Galliciában fekvő Tarnov-tól vette. Tarnovi Tarnovszky gróf Mihály-Szaniszló, ki (Amornak is neveztetett) magyar családba házasodott, nőűl vévén Czobor Imrének leányát Czobor Annát, Thurzó Imre özvegyét, kitől született leánya Zsófia, kinek második férje gróf Illésházy Gábor volt, és két fia Tarnovszky Péter-Károly és János-Szaniszló, kik az 1655. évi országgyűlésen a 119 törv. czikk szerint magyar honfiusítást nyertek. Péter kihalt; János családát tovább terjeszté.
Az ismert nemzékrend * következő:
Rajcsány Geneal. ded. I. 115. Wagner Mss. LXX. p. 43.
Mihály-Szaniszló (Czobor Anna); Péter-Károly 1655. †; Zsófia (1. Girvay M. lublini castellan. 2. gr. Illésházy Gábor 3. Praznovszky Szaniszló ploci palatin. 1666.); János-Szaniszló 1655. (Dombrovicza Bora); Gr. Sándor (Dziedusiczka N. a podoli Palat. leánya); Mihály (Prserevska Alexandra); Ferencz †; Zsófia (Romanovszky Sándor); Bora 1756.; gr. Kajetán (Bogusowna Anasztazia); József-Márton (Karviczka Róza); János Fortunat 1760.; Antal.; János; Jáczint 1756.; Joachim.; Ráfael.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT