Tarjányi család.

Full text search

Tarjányi család.
Nógrád megyében van Salgó-Tarjány helység, e Tarjányt már 1246-ban Tarjáni Illésnek fia Péter birta. *
Fejér, Cod. dipl. tomo IV. vol. I. p. 408.
1450-ben találjuk Tarjányi Miklóst. * 1562-ben élt és jeles százados volt Tarjányi Sebestyén, ki ezen évben a török elleni harczon igen összevagdalva az elesettek közt maradt, de onnan éjjel elvánszorgott. *
Teleki, Hunyadiak kora X. 261.
Istvánffy Hist. 1695. kiad. 273.
Tarjányi Ferencz és Kristóf 1552-ben Eger várát védték, és ott vesztek el. *
Istvánffy Hist. 1695. kiad. 273. és Budai Fer. Polg. Lexikon III. 389.
1627-ben Szatmár megyében találjuk Tarjányi Margitot, ki ekkor férjével daróczi Debreczenyi Tamással Nyirvasvári és Pálfalva helységben részbirtokára kir. adományt nyert. *
Szirmay, Szatmár várm. II. 64. és 195.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT