Tapolcsányi család. (Kis-Tapolcsányi)

Full text search

Tapolcsányi család. (Kis-Tapolcsányi)
Hajdan Bars megyében Kis-Tapolcsányt és ennek várkastélyát birta. Hasonlóan birhatott Nyitra megyei N. Tapolcsányban is.
A XVI. század elején 1505-ben Tapolcsányi Benedek a rákosi országgyűlésre Nyitra vármegye követe volt. * 1526-ban Gergely II. Lajos udvarában kir. apród volt, és mint futár működött. * Tamás követségben járt, és képét I. Ferdinand lefesteté. * Mihály 1567-ben Bars megyéban alispánságot viselt. * János erőszakos hatalmaskodásokat tévén, ellene 1597-ben az ország gyűlés vizsgáló biztost küldött ki. * Tán e János volt az, kinek nejétől Viszocsányi Katalintól gyermekei: Péter, Éva és Imre voltak.
Kovachich Supplem. ad Vestigia Comitiorum II. 335.
Engel Monumenta Ungarica. 226.
Budai Fer. Hist. lex. III. 381.
Lehoczky Stemmat. I. 188.
1597. évi 42. törv. cz.
Ime ezeket ismerjük a család tagjai közűl a XVI. századból. Már az 1559. évi országgyűlés a tapolcsányi váracsot lerontani rendeli. * Hogy a család Kis-Tapolcsányt birta, arról irta vezeték és előnevét, az országgyűlési végzeményből láthatni. Hogy utóbb Tapolcsány más birtokosok kezébe került, oklevelek és a történelem bizonyítják. Már száz év előtt egyik neves történetirónk * nem tudhatott többet mondani a Kis Tapolcsányt birtokolt családról, mint hogy az „vagy kihalt, vagy elszéledt.“ És bárha Tapolcsányi nevű nemes család jelenleg is él, én sem tudom és merem adatok hiányában az eddig említettekkel egyenes összeköttetését vitatni.
1559. évi 29. törv. cz.
Bel M. Notitia nova Hung. IV. 268.
A XVII. század közepén 1652. Nógrád megyében Szécsényben találjuk Tapolcsányi Mátyást, mint harminczadost. * Ugyan ez időtájban egy származási tábla szerint, (ha nem tévedés) Baloghy Sebestyén leánya Judit neje volt egy Tapolcsányinak, tehát Duló Miklós előtt vagy után lett volna. Tapolcsányi Annát szintén egy családfán Tihányi János nejéűl olvasom.
Protoc. C. Nógrád anni 1652.
A múlt század első felében élt Tapolcsányi Miklós, kinek nejétől Fitoss Erzsébettől gyermekei: 1. Miklós ügyvéd, ki a Nógrád megyei 1755. évi nemesi összeirásban is benn foglaltatik, és 2. Erzsébet Lipthay Sándorné 1753-ban. Tán ez utóbbi Miklósnak fia Pál, ki a József császári Systema alatt Nógrád megye törvényszékénél ügyvéd volt 1788-ban. Azt sem lehet meg mondanom, ez vagy más Tapolcsányi nevű (keresztneve előttem ismeretlen) az, ki Nógrád megyei Sipek helységből Balás Erzsét vette nőűl, és azzal alapítá a következő családot, mely e folyó év tizedig Nógrád megyei Szátok helységben birtokos volt, és családfája így áll:
Tapolcsányi N. (sipeki Balás Erzse); Gábor (Ujfalussy Krisztina); János (mérnők) bírt Szátokon (Géczy Judit † 1854.); Anna (Vobesz N.); Lajos piarista † 1841.; Károly Maczonkán (Baloghy Amália); Ferencz v. honvéd 1861-ben Nógrád megyei bört. felügyelő; Jolán stb.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT