Tamási család. (Csik-mindszenti)

Full text search

Tamási család. (Csik-mindszenti)
Ős székely család, mely hajdán Dúdór névvel neveztetett, mely név a régi székely nemek közt a Megyes nem egy ágát jelőlte. * A székely nemesi lustrákon ős székely nemesi állapota többször igazoltatott.
Lásd gr. Mikó Imre Erdélyi tört. adatok I. 261.
A múlt század elején éltek a családból 1717-ben János és István hivatalnokok, ez utóbbi az erdélyi udvari kanczelláriánál szolgált, neje Szentpály leány volt, kitöl fia lett ismét István, kitől ily családfa * támadt:
Török Ant. közl.
István 1717. (Szentpály N.); István.; János †; József; István (Nagy Zsuzsi); Ferencz.; József Kolozsvár városi írnok.; Ferencz.; Elek.; Antal.; Antal Kolozsvárott ügyvéd (Binder Anna † 1861.); István †; Julianna †; Ignácz Csikszékb. ügyvéd. (Bors N.); Erzse (Balás Józs.); János v. honvéd 1861. kolosvári tanácsos (Ándrasovszky Erzsébet); Imre.; József.; Károly; Ferencz †; Imre †; Róza †; Etelka.; Attila.; István.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT