Tamás család. (Madéfalvi)

Full text search

Tamás család. (Madéfalvi)
Csik széki székely család, melyből András nyugdijas őrnagy, 1849-ben mint székely csapatvezér elfogatván, a forradalombani részvéteért hadi törvényszékileg Kolozsvárott 1849. oct. 18-án felakasztatott. Maradékai, úgy Mátyás madéfalvi birtokosok. *
Török Ant. közl.
Tamás néven Csik székben Márton özvegye Török Anna, és János mint sz. domokosi birtokosok fordulnak elő, kik az ottani rézbánya körében eső birtokaikat kisajátítás utján a bányászatnak átengedték. Albert borsovai, András csomortáni, Ignácz mindszenti birtokos, valószinűleg mind azon egy családi ivadéka. Ignácz Kászon-ujfalvi birtokos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT