Tallián család. (Vizeki)

Full text search

Tallián család. (Vizeki)
Régi birtokos nemes család, kiterjedve Somogy, Sopron, Vas, Veszprém, Pest és Borsod vármegyékbe. A XVII. század folytán a háborgos időkben régi nemes levelei elveszvén, a családnak ekkor élő tagjai közűl vizeki Tallián János, az oklevél szavai szerint mint ki különben is nemes ősöktől származott, * és általa fiai Miklós, I. Gergely és I. György és leánya Ilona által nejének Marossy Mihálynak gyermekei, úgy atyja bátyjának gyermekei vizeki Tallián Pál, Vitus és II. János, és ezek sógorai Milosyts Mihály, Miklós és Jakab Pozsonyban 1610. jan. 1-én kelt czímeres nemes levélben II. Mátyás király által régi nemességökben a „vizeki“ előnév mellett ujólag megerősítettek.
A diploma szavai ezek: „Fidelis nostri nobilis Joannis Tallián de Vizek… és tovább… eundem Joannem Tallián, qui antea quoque ex nobilibus parentibus ortus est, verum Literae hujusmodi nobilitares superioribus disturbiorum temporibus deperditae sunt etc… Lehoczky Stemmat II. p. 384. a család „Vizek“ előnevét Szerviába helyezi, azonban a család hagyományos tudomása szerint az előnevét adó helység Soprony megyében létezik, és jelenleg „Vizenek“ név alatt ismeretes.
Jánosnak, az újjított ns. levél szerzőjének három fia közül csak I. Gergely és I. György folytatták a családot. Ennek ivadéka utóbb Borsod megyébe származott és innen borsodi vonalnak neveztetik, melyről alább; I. Gergely pedig a Pest és Somogy megyei ágra oszlott vonalnak lett alaptörzsévé.
Nevezett I. Gergely kétszer nősült, és mind kétszer fényes családokba házasodott, első neje Thúry Benedeknek Hathalmy Katalintól szül leánya Thúry Kata volt, és ettől lett fia II. Gergely, a Pest megyei ágnak alapítója. Második neje a kihalt osztopáni Perneszy családból Perneszy Julianna volt, ettől született fia I. Ádám a Somogyi-ág feje.
Mielőtt azonban vonal- és ágonként a család nevezetesebb tagjait kijelölnénk, lássuk I. Jánostól kezdve az egész családfát, mely így következik:
I. tábla.
Tallián N.; N.; N.; I. János 1610-ben új szerző.; I. Pál 1610.; Vitus 1610.; II. János 1610.; N. (Milosichné); I. Gergely 1610. közös szerző (1. Thúry Kata 2. Perneszy Julia); Miklós 1610. †; Ilona (Marossyné); I. György 1610. közös szerző Folyt. III. táblán.; 1-től II. Gergely 1643–1668. Pozsony sz. k. város birája és polg. mest. (Csúzy Borbála); 2-tól I. Ádám kir. tan. veszprémi alispán (Fiáth Borbála) Folyt II. táblán.; I. István itélő mester 1681. (1. Széchenyi Ilona 2. Szluha Krisztina); I. Ferencz 1728. (Horváth Rozália); 2-tól I. Antal (Csomortányi Julia); I. Imre (Péchy Cecilia); II. Ferencz (Vörös Fer.); Julianna (Rába Boldizsár); Borbála (Gyömrey Ferencz); Teréz (jamniki Jóhny Ferencz); II. Ádám (Nagygyőry Mária); II. István † 1824. (nebojszai Balogh Veronka); III. József.; Anna (Halassy Márton); I. László.; Jozéfa (Hunyady Lajosné); Teréz. Mária (Halassy Ignáczné); I. Károly (Jankovics Jozéfa); Francziska (Luka Sándor); Sándor huszár kapit.; Bertalan lak. Pest. (gr. Wergada Georgina); Gyula Nógrádban (Mihalovich Ilona); Mária.; Fáni.; Ilona.; Janka.; Georgina.; Károly; Jenő.; Ödön.; Dezső.; Mária.; Alisz.; Ilka.
II. tábla.
I. Ádám, ki az I. táblán. kir. tan. veszprémi alisp. (eörményesi Fiáth Bora); I. József (Acsády Anna); III. János somogyi alispán 1758. kir. táb. üln. 1774. (sz.-györgyi Horváth Kata); Kata (Zeke János); I. Gábor somogyi alisp. 1774. kir. tan. (Zichy Anna); Róza (Márffy József); I. Ignácz 1746. ezred. tábornok (zalabéri Horváth Teréz); Márta (Szelestey Bóldizs.); Bora (Thassy Ferencz); II. Imre (Simoga Matild); II. Pál (Horváth Magdol.); Róza (Csúzy Gásp.); II. Ignácz 1787. (Terstyánszky Zsófia); Anna (Bakó Mihály); IV. János kassai tartom. főbiztos 1787. 1810. (Fábry Anna); Jozéfa szül. 1763. (1. Somsich Antal. 2. gróf Klenau János); Janka (gr. Festetich Józs.); II. József † 1682. kora 84. (Strobel Karolin); Erzse (Dallos György); Julia (Kiss Antal); II. István (csebi Pogány Zsófia); Pál v. somogyi főszbiró (névedi Botka Hermina); Ödön.; Andor.; Gizella.; Ilona.; V. János sz. 1803. kir. tábl. üln. vaskorona r. v. (Nagy Karolina); II. Gábor (Dezső Erzse); Ignácz ezredes (Eder N.); Lázár veszprémi kanon.; Ede.; Andor (Schulpe Vilma); Adél (Hochreiter Antal); Emilia (Sixty Fer.); Karolina.; Béla.; Jenő.; Vilmos.; Emil.; Andor.; Janka (Zalay Istv.); Lina.; Dienes.; II. Antal kir. táb. ülnök (Bésán Anna); Teréz (Rohonczy György); Boldizsár 1821. somogyi alisp. cs. kir. kamarás (Horváth Ida); Zsófia (Mérey Sándor Personalis); Jusztina (Bornemisza Gábor septemv.); Julianna (Bajzáth József); Anna (Dőry Pál); III. Antal cs. k. kam. (Skublics Szidonia); Lajos cs. k. kam. (Simoga Matild); Matild (Jankovich József); Róza (Jankovich László som. főisp.; Kálmán huszár kapit.; Szidonia (gr. Schallenberg Ágost) cs. k. ezredes; Natalia (báró Wrede cs. k. alezred.); Gyula.; Gejza.; Gizella.
I. József (Acsády Anna); Farkas (Czindery Julia); Mária (Gáal László); Julia (Zarka Károly); Anna (Zobotin László); Magdolna (Rosty László); II. László (Árvay Bora); Anna (Horváth Ignácz); Magdolna (Svastics Antal); III. György Boronkay Cecilia); Vincze cs. k. alezredes; Imre pap.; Miklós pap.; Sándor; Béla.; Károly helyt. titk.; Mária.; Emanuel Somogy várm. esküdt 1843–7. (Matkovics Ilona); Alexandra.; Gyula.
III. tábla.
I. György, ki az I. táblán. 1610. közös szerző; I. Péter 1635. (Néky Magdolna); I. Pál 1699. (1. Kisfaludy Bora 2. sz.-györgyi Horváth M.); II. György †; II. Péter paulinus † 1735.; I. Sándor 1698. (Sándor Mária); Rozália (Somogyi Ádám); Dávid sz. 1689. † 1759. (réthei Nagy Judit); Rozália (Ternyey János); Rebeka (1. Medveczky 2. Nyáry János); Bora (Hertelendy Gábor); Krisztina (1. Komjáthy József. 2. Bárdossy Mihály); Mária.; Antal †; József †; II. Pál-András szül. 1728. Borsodi alispán és követ 1764. (1. Spech Teréz 2. Fischer Bora); Éva (Handlein Ábráh. tábornok 1752.); III. Gergely Borsodi t. ügyész 1828–35. (Megyery Francziska); Bora (Sturmann Ferencz); Teréz (Dudinszky János); Rebeka.; Ignácz (Szontagh Mária); Eszter (Bárány Mihály); Mária (Bohácsek András); Veronka (Potoczky Imre); Jozéfa (báró Szepessy Lajos özv. 1832.); Imre (Kendelényi Stephania); István (Paulikovics Mária); István.; András.; Mária.; Mária; Gizella.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT