Táff család.

Full text search

Táff család.
A mai gróf Taaffe család irlandi származásúnak iratik. John Taaffe 1628-ban irlandi pairségre emeltetett és baltimorei báró és lord Viscount Taaffe of Cornen nevet viselt. Ennek Theobald fiától ága teljesen kihalt, azonban egy déd-unokája Miklós által, ki az ausztriai hadseregben 1838-ban mint tábornok szolgált, a fenmaradt ivadék egészen Ausztriába származott át.* Ezen Miklós-tól a mostani nemzedék, mely Cseh és Morva országban birtokos, így * eredt:
Gothaisch. Hist. herald. Hbuch 1855. 983.
Gothaisch. Hist. herald. Hbuch 1855. 983. és az 1835. és 1859. évi góthai grófi Almanach.
Miklós cs. kir. tábornok (Spindler Mária); János bir. udv. tanácsos (gr. Chotek Mária); Rudolf sz. 1761. † 1830. cs. k. kam. (gr. Haugwitz Jozefin); N. (gr. Harsch Anna); József sz. 1795.; Ferencz sz. 1789. † 1849. (gr. Amade Antonia); Lajos sz. 1791. † 1855. jogtudor, v. b. tit. tan. (hzg. Breczenheim Amália); Klementina sz. 1793. (gr. Amade Tadé); Károly sz. 1823. jogtudor máltai vitéz; Clementina sz. 1825. cs. k. udv. hölgy.; Am. Valburga sz. 1827.; Luiza sz. 1829. cs. udv. h.; Amália sz. 1830.; Eduard sz. 1833. m. kir. helyt. titkár 1859.
Azonban e családfán állók, mint tudtunkra nem honosítottak, ide nem tartoznak, és csak a várkonyi gróf Amadé családdal kétszeresen összeházasodása által érdekli család történetünket.
Egy más család-ágnak kellett annak lennie, melyből Táff Gáspárt már 1711-ben a Trencsin megyei nemesek összeirásában a birtokosok közt találjuk, hol 1751-ben özvegye említetik.*
Szontagh Dán. közl.
1768-ban Táff Mihály Mária-Terézia király asszonytól magyar nemességet nyert, * és hogy ez a fölebbi Taaffenak irt családdal egy vérből eredt, azonos czímerök tanusítja. A czímer következő: a koronával diszített aranykeretű vért vörös udvarát kék rostélyzattal födött ezüst kereszt foglalja el. A vértet jobbról arany csillagokkal hintett fehér mén, balról sárkány (telamonok gyanánt) tartja. Alúl a czímer szalagon „In hoc signo spes mea“ családi jelszó olvasható.
Coll. herald. nro. 116. Adami Scuta gentil. tomo XII. Siebmacher Gr. Wappenbuch Supplem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT