Pácz Sándor,

Full text search

Pácz Sándor,
bölcseleti doktor, prémontrei rendű áldozópap és tanár, szül. 1863. júl. 1. Leleszen (Zemplénm.); 1881 szept. 4. lépett a rendbe, 1887. decz. 20. szenteltetett fel; tanár volt a kassai főgymnasiumban; 1889-ben bölcselethallgató lett a kolozsvári egyetemen; 1891-től a nagyváradi főgymnasiumban a classica philologia tanára s a latin nyelv rendkívüli tanára az ottani főreáliskolában. A felsőmagyarországi múzeum alapító tagja, a nagyváradi kath. legényegylet alapító és választmányi tagja.
Munkája: A régi görögök családi élete. Bölcsészettudori értekezés. Nagyvárad, 1891. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1893.).
Schematismus ord. Praemonstratensis de Castro-Jászó. Cassoviae, 1891. 104. l.
A nagyváradi prémontrei főgymnasium Értesítője 1902. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT