Oláh György,

Full text search

Oláh György,
megyei főügyész, szül. 1851-ben Gyulán, hol atyja jómódú asztalosmester volt; az I–VI. gymnasiumi osztályt Békésen, a VII. és VIII. Debreczenben, ugyanitt a theologiát és jogot is végezte. Mint robustus, athleta termetű ember tagja volt a debreczeni diák tűzoltó-egyletnek és «kis botos»-i tisztséget viselt. 1872-ben hazament Gyulára s a vármegyénél irnoki állást foglalt el. Két év mulva feljött Budapestre s az egyetemen elvégezte a jogot; mint joggyakornok Krajcsik Ferencz ügyvédi irodájában működött. 1878-ban ügyvédi vizsgát tett és Gyulán ügyvédi irodát nyitott. Élénk tevékenységet fejtett ki a város politikai és társadalmi életében. A 80-as években megalakította a sport-klubot, melyet azonban nem tudott megszilárdítani. 1877-ben Budapesten az athletaversenyen boxban első díjat nyert. A 80-as évek közepén Békésmegye a tiszti ügyészi állásra emelte. Mikor az agrarsocialismus Orosházán föllépett, Reiszig Ede főispán őt küldte oda helyettesített főszolgabirónak és pár hét alatt a kedélyeket lecsillapította. Elnöke volt az önkéntes tűzoltó-egyletnek. Kísérletet tett a zene terén, tehetséges műkedvelő volt a festészetben. A békésmegyei közművelődési egyesület létrejötte csaknem osztatlanul az ő műve. Meghalt 1900. aug. 8. Gyulán, hosszas rákbetegségben. Könyvtárát a m. n. múzeum vásárolta meg.
A Békésnek Jancsovics Emil szerkesztése alatt segédszerkesztője, majd felelős szerkesztője volt; mikor megvált a szerkesztéstől, holtáig legbuzgóbb munkatársa volt a lapnak; czikkei a Békésben (1888. 46. és köv. sz. Angyalkútnál, adatok a szabadságharcz történetéhez, 1889. 2. és köv. sz Békésmegye közélete a XVIII. század elején, 1891. 2., 3. és 8. sz. A forradalom költészete Békésvármegyében, 1898, 10–14. sz. A Kőrös-Berettyóvölgy őskora); a Békésvármegyei rég. és művelődéstört. Évkönyvekben (XIII. 1888. Boszorkányperek Békésvármegyében, különnyomatban is).
Munkái:
1. Békésvármegye 1848–49-ben. Gyula 1889, 1892. Két kötet.
2. Ezechiel. Gyula, 1897. (Ism. Békés 15. sz.).
3. Munkásügyünk. Gyula, 1898.
Szerkesztette a Békési Lapokat 1878. jan. 1-től aug. 4-ig Gyulán; Békésvármegyének a török uralom alól felszabadítása két évszázados ünnepélyének Emlékkönyvét. (Gyula, 1895. Ebben tőle: Bevezetés, Békésvármegye a magyar nyelvért, Békésvármegye az alkotmányért).
M. Könyvészet 1893. 1898.
Budapesti Hírlap 1900. 217. sz.
Békés, 1900. 32. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT