Okolicsányi János (okolicsányi),

Full text search

Okolicsányi János (okolicsányi),
bölcseleti és theologiai doktor, r. kath. plébános; a theologiát a nagyszombati egyetemen végezte s 1765. jan. 12. fölszenteltetett; segédlelkész volt Nagyszombatban és 1769. ápr. 16. plébános lett Füzes-Gyarmaton; innét 1775. márcz. 21. a jolsvai plébániára helyezték át, de még azon év június 1. meghalt.
Munkája: Divus Ivo in academia soc. Jesu D. Joannis Baptistae basilica dictione panegyrica celebratus, dum inclyta facultas juridica coram senatu, populoque academico honores annuos eidem divo tutelari suo solenni ritu instauraret…. anno salutis 1764. m. majo, die 20. Tyrnaviae.
Petrik Bibliogr.
Némethy, Ludovicus, Series Parochorum. Strigonii, 1894. 828. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT