Ognyanovics Illés,

Full text search

Ognyanovics Illés,
orvosdoktor, szül. 1845. máj. 12. Ujvidéken; az algymnasiumot szülőhelyén, a felsőt Karlóczán, Pécsett és Pesten, az orvosi tanfolyamot a pesti és bécsi egyetemen végezte 1872-ben, mikor orvosdoktori oklevelet nyert és Ujvidéken orvosi gyakorlatot kezdett. 1883-ban városi kerületi orvossá választatott és ott működött 1900. aug. 28-án történt haláláig. A szerb Matica irodalmi osztályának alelnöke és a belgrádi tudós társaságnak tagja volt.
Irói tevékenységét három irányban fejtette ki: mint szépirodalmi, humorisztikus és népies író. Kezdetben (1864-től néhány évig) elbeszéléseket írt Popovics György Danica cz. folyóiratába. 1874 elején több szerb íróval egyesülve alapította a Javor (Juharfa) cz. szépirodalmi s irodalomtörténeti folyóiratot, melynek szerkesztését azonnal át is vette; ez egyetlen szerb szépirodalmi lap volt akkor, mely azért nagy népszerűségnek örvendett és 19 év alatt négyszáznál több munkatársa volt. 1893 elején politikai okokból fölhagyott a szerkesztéssel, mert Zmaj Jovanovics Jován szerb író, a Javor kiadótulajdonosa, ismert radikális politikus és O. szerkesztő között véleménykülönbség támadt. Ezenkívül több humorisztikus lapnak volt munkatársa, írt a Komarac, Zmaj, Zoizsa és Sztarmali élczlapokba. A népszerű higienikus irodalom körébe vágó czikkeit jobbára lapokban és naptárakban tette közzé.
Munkái:
1. O difteriticsnoj vratobolyi. Ujvidék, 1876. (A difteritiszről).
2. Kako se valya csurati i lecsiti od kolere. Ujvidék, 1884. (Hogyan óvjuk magunkat a kolerától és hogyan gyógyítsuk azt).
3. Sala i szatira. Ujvidék, … Öt kötet. (Tréfák és szatírák).
4. Veszele pripovche. Ujvidék, 1889. (Víg elbeszélések).
Humorisztikus naptárt adott ki 1878. és 1881-ben.
Pallas Nagy Lexikona XVIII. 363. l.
Érdujhelyi Menyhért, Ujvidék története 370. l.
Vasárnapi Ujság 1900. 34. szám. (Nekr.).
Budapesti Hirlap 1900. 230. sz. (Nekr.).
Érdujhelyi Menyhért szíves közlése önéletrajzi adatok nyomán.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT