Oeffner József,

Full text search

Oeffner József,
orvosdoktor, budai születésű; Festetich György gróf segélyével Bécsben tanult. 1802. okt. 1-től három évig a keszthelyi Georgiconban a természettan és állatgyógyászat tanára, az utolsó évben archon volt, mely tisztet ő viselte először. 1807-ben Zalamegye főorvosának választatott; a pesti egyetem orvosi karának bekebelezett tagja volt.
Munkája: Commentatio de inoculationis variolarum in oves factae usu aliorum propriisque experimentis comprobato. Pesthini, 1803. (Magyarra Szőts András ford. Kolozsvár, 1803.).
Annalen der Literatur. Wien, 1803. Intelligenzblatt 25. sz., 1804. Intellig. 21. sz., 1807. Intellig. 212. l.
Fejér, Historia Academiae 210. l.
Szinnyei Könyvészete.
Deininger Imre, A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet Évkönyve. Keszthely, 1885. 45. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT