Odor Mihály,

Full text search

Odor Mihály,
ev. ref. lelkész, pátkai származású, Debreczenben tanult, hol 1751. ápr. 27. lépett a felső osztályba; 1763. szept. 23-tól főiskolai senior volt, 1769–91-ig Nagy-Károlyben ref. lelkész, honnét előbb Gencsre, 1797. jan. 3. Géresre (Szatmárm.) ment papnak.
Munkája: Háládatosságnak oszlopa, mellyet a felséges második Leopold magyar országi királyságra való meg koronáztatásának emlékezetére és az azon való szives örömének meg bizonyitására a t. n. Szathmár vármegye rendeletére… 1790. karácson havának 15. napján emelt. Nagy-Károly, 1791.
Asztalos György, Nagykárolyi egyháztörténet 42. l.
Keresztesi Krónikája 357. l.
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1859. 740. h.
Petrik Bibliogr. és a debreczeni ev. ref. főiskola jegyzőkönyvéből.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT