Ocsvay Árpád,

Full text search

Ocsvay Árpád,
ügyvéd, O. Ferencz curiai bíró és péterfalvi Szathmáry Borbála fia, szül. 1846. jún. 11. Kolozsvárt; a gymnasium VIII osztályát szülővárosában végezte; 1868-tól jogot hallgatott a pesti egyetemen. 1870. júl. 5-től jogtörténelmi s 1872. júl. 27. birósági elméleti államvizsgát tett. 1872. aug. 2-tól 1873. ápr. 18-ig joggyakornok volt a királyi ítélő táblánál; azután törvényszéki jegyző. A birói pályától megvált és az ügyvédire lépett, a fővárosi s vidéki ügyvédi irodákban dolgozott, így 1884. ápr. 12-től 1886. ápr. 12-ig Abrudbányán Kovács Áron ügyvédnél, 1886. júl. 11-től nov. 5-ig Szathmáry Lajos közjegyző irodájában Vingán, 1886. ápr. 24-től júl. 11-ig Aradon Stanescu Vazul Imre ügyvédnél és 1889-ig Lugoson Putnik Istvánnál. 1889. febr. ügyvédi vizsgát tett és mint gyakorló ügyvéd Lugoson telepedett le; innét 1894-ben Szászkabányára (Temesm.) ment, hol jelenleg is működik.
A Dózsa Dániel Kolozsvári Közlönyének ujdonságírója volt (1861); a Kőváry László Korunkjába tárczaczikkeket írt Kolozsvári Aladár és Cassius álnevek alatt; a kolozsvári Unióba is vezérczikkeket írt; a Kemény Zsigmond báró Pesti Naplójába szintén vezérczikkeket írt (a zsidó emanczipáczióról, tanfelügyelőségről sat.); az Urváry-Klapka Századunkjába (vezérczikkek: Krix-Krax álnév és O–y jegy alatt); írt még a kolozsvári M. Polgárba, a Magyarország és a Nagyvilágba, beszélyeket és költeményeket, a Családi Körbe, a Nefelejtsbe, Magyar Bazárba; ujabban társadalmi s politikai czikkeket írt a temesvári Délvidéki Közlönybe, a fehértemplomi Al-dunába; jogiakat a temesvári Délvidéki Ügyvédek Lapjába Justus névvel és a Jogba.
Czikkei a Hazánk és a Külföldben (1867. Az erdélyi n. múzeum, Kis Gergely siremléke Székely-Udvarhelyt, Gr. Kendeffy Ádám és Szentiványi Mihály siremlékei Kolozsvárt); a Jogtudományi Közlönyben (1871. A nemzetgazdászat philosophiája); a Reggeli Ujságban (1899. 45. sz. A hol én lakom); a Pálffy Albert Esti Lapjának is munkatársa volt.
Szerkesztette rövid ideig a Közérdek cz. politikai lapot Nagyváradon Kolozsvári Aladár álnévvel.
Alföldi Hirlap 1869. 112. sz. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT