Ocsovszky Kázmér Ambrus,

Full text search

Ocsovszky Kázmér Ambrus,
szent Benedek-rendi szerzetes és gymnasiumi igazgató, szül. 1839. decz. 7. Nagyszombatban; 1855. szept. 8. lépett a rendbe; miután a pesti egyetemen theologiai tanulmányait bevégezte, 1863. jan. 11-én felszenteltetett, azután 1867-ig Pápán volt tanár, 1867–68. Győrött, 1868–1875-ig Pannonhalmán theologiai tanár, 1875–1893-ig a pápai gymnasium igazgatója s a rendház főnöke. 1893 óta házfőnök és a székház gazdája ugyanott és a pannonhalmi szentszék tanácsosa.
Czikkei a Füssy Tamás Szünórák cz. munkájában (1864. A cayennai czethalászok, A hajóslegényke); a szent István-társulat Naptárában (1864. Mexiko).
Kéziratban: A ballada elmélete.
Szöllössy Károly, Szerzetes rendek I. 92. l.
Scriptores Ord. S. Benedicti 325. lap.
A pannonhalmi szent Benedek-rend Névtára 1902.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT