Oberth János,

Full text search

Oberth János,
ág. ev. lelkész, szül. 1823. jún. 16. Medgyesen, hol középiskoláit végezte; 1842-től a bécsi protestáns theologiai intézetben tanult; 1845 őszén a jenai egyetemre ment; 1846 nyarán a schnepfentali intézetben mint Salzmann fiának egyik tanítója félévet töltött. 1846 őszén visszatért hazájába, hol rövid ideig tartózkodott, mert Osterodeban Schachtrupp gyáros gyermekeinek nevelését vállalta el. 1850-ben a medgyesi gymnasiumhoz hívták meg tanárnak (lector extraordinarius), hol 1855-től konrektor, 1867. decz. 3-tól pedig rektor volt; a gymnasiumban latin, görög és német nyelvet, a seminariumban pedig paedagogiát tanított. 1874-ben Medgyesen helyettes majd rendes lelkésznek választották. 1901. febr. 8. nyugalomba vonult és azon év nov. 7. meghalt.
Czikkei a medgyesi gymnasium Programmjában (1856. Die neuhochdeutsche Schriftsprache und die deutschen Volksmundarten, 1869. Fünf Schulreden); az Archiv für Landeskundeban (N. F. I. Johann Fabinis Vertheidigungsrede von 1642 für die Rechte der ev. Gemeinde in Bürgesch).
Munkái:
1. Dritter Jahresbericht des ev. Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftung für Siebenbürgen auf das Verwaltungsjahr 1863–64. Hermanstadt, 1864.
2. Sechster Jahresbericht des v. Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftung für Siebenbürgen über das Verwaltungsjahr 1866–67. Hermanstadt, 1867.
3. Siebenter Jahresbericht… 1867–68. Hermanstadt, 1869.
4. Zur Erinnerung an I. B. Hornung. Hermanstadt, 1894. (Különnyomat a Siebenb. deutsches Tagblattból).
Szerkesztette a medgyesi ág. ev. gymnasium Programmját 1868-tól 1874-ig.
Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 24., 598. l.. IV. 330. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT