Obelcz József,

Full text search

Obelcz József,
kegyes tanítórendi áldozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 1849. júl. 31. Kis-Teremián (Torontálm.); 1864. szept. 5. lépett a rendbe (1873. aug. 30. szenteltetett fel), 1864–1865. ujoncznövendék volt Váczon. 1865–1869. Kecskeméten V–VIII. gymnasiumi tanuló; gymnasiumi tanár volt: 1869–71. Veszprémben, 1871-től Szegeden 1872. Váczon, 1873–77. Szegeden, (hol az 1876. árvíz alkalmával kitűnt mentési szolgálataival), 1877–1888. Nagybecskereken, 1888–1890. Selmeczbányán, egyszersmind házfőnök, tanulmányi ügykezelő, a nagy-gymnasium igazgatója, a városi képviselőtestületnek, a kath. iskolaszéknek és a felvidéki közművelődési egyesületnek választmányi tagja; 1890–93. Podolinban tanár, 1893–1895. ugyanaz Nagy-Kanizsán. Tantárgyai voltak leginkább: hittan, latin, görög, magyar és német nyelv, mennyiségtan, történelem, földrajz és természettan; néha mint hitszónok is működött. Meghalt 1895. szeptember 5. Török-Becsén.
Czikkei a nagy-becskereki r. kath. gymnasium Értesítőjében (1878. I. Mátyás, 1880. A nagy-becskereki gymnasium története alapításától főgymnasiummá való kiegészítéseig 1846–1879.); a podolini főgymnasium Értesítőjében (1893. A mondatkiegészítők a latin nyelvben, ismert. Egyet. Philol. Közlöny, 1894. Az igeidők és igemódok a latin nyelvben).
Frank Ferencz, Az elhunyt rendtagok emlékezete. Budapest, 1896. 35. l. és a rend jegyzőkönyve. (Rulla).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT