Józsa Menyhért,

Full text search

Józsa Menyhért,
állami felsőbb leányiskolai tanár, szül. 1857. jún. 24. Vágán (Pozsonym.); tanult Nagyszombatban és ugyanott szerzett népiskolai tanítói oklevelet 1874-ben, melyet Sopronban (1874) a torna s (1879) a házi ipartanítás képesítésével egészítette ki. 1874–76. Sopornyán, 1876–77. Devecserben és 1877–78. Sopronban a Csöndes-féle intézetben mint népiskolai tanító működött. 1881-ben polgár-iskolai képesítő vizsgálatot tett Budapesten a nyelvtudományi csoportból és ugyanazon évben lett a soproni állami felsőbb leányiskola rendes tanára, hol jelenleg is működik és tanítja a magyar, német nyelvet, történelmet és földrajzot. Hosszabb ideig volt a tanári értekezletek jegyzője.
Czikkeket és tanulmányokat írt a Honba (1877–79), a Haladó Gazdába (1878), a Pesti Naplóba (1882), a Sopronba (1883), a Nemzeti Iskolába és a Nemzeti Nőnevelésbe (1893. Az írásbeli dolgozatokról, 1894. A záróvizsgálatokról). Tartott két felolvasást a soproni irodalmi s művészeti körben: A magyar népdalról (1882) és A tavasz virágai a magyar népköltészetben (1884).
Munkája: Tornászati vezérfonal. Tanitók, tanítójelöltek és tornászok számára. Sopron, 1880. Nyolcz táblával. (Göhring Tóforral együtt.)
Kiss Áron, A M. népiskolai tanítás történte. Bpest, 1883. 470. l.
A soproni állami felsőbb leányiskola Értesítője 1895. 94. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT