Jóseffy Vilmos,

Full text search

Jóseffy Vilmos,
bölcseleti doktor, magánzó, szül. 1825. okt. 25. Sárospatakon (Zemplénm.); atyja bérlő volt a herczeg uradalmában; 15 éves koráig a biblia és a Talmud eredeti szövegökben voltak tanulmányai; mellékesen előkészületet tett az cv. ref collegiumba való fölvételére; mely intézetben felvétetvén. Somossy János tanár semita nyelvi előadásait hallgatta különösen; ez Halleban Geseniusnak is ajánlotta őt, kit szintén hallgatott. J. Paduaban folytatta theologiai tanulmányait Luzatto s Della-Torre tanárok alatt és u. ott 1851. aug. bölcseleti doktorrá avatták. 1861–64-ig a bécsi Mariahilf és Neubau külvárosok zsinagogájában rabbi volt. 1873-tól 1885-ig Londonban tartózkodott; a British Múzeumban több évig dolgozott a Septuaginta kéziratainak összehasonlításával és az ő változásaival jelentek meg a synai s vaticani codexek Londonban; úgy szintén Smith Róberttel együtt a Deuteronomium und sein Verhältniss zum Pentateuch bezüglich der andern vier Torabüchern Glasgow és Aberdeenben. Jelenleg Budapesten él, és a világ összes vallásai foglalkoztatják, mely téren már 40 éve működik.
Czikke a Kolozsvári M. Polgárban (A történetírás bűnlajstroma, czikksorozat.)
Munkái:
Moria. Haus- und Familientempel für denkende Bibelfreunde. Leipzig. 1870.
Schir-haschirim oder Hohes Lied Salomos mit neues Übersetzung und einem esoterischem Comentar. Basel, 1877.
Tabernacle. Erste biblische Kultusstätte, auch Stiftshütte genannt. London, 1878–79. (Előbb a Presbíterian Messengerben.)
Ende alles Fleisches. Reden an Vegetarier. Eger.
Gott und Götter. Kreislauf der Religionsideen und Mythen bei allen Völkern des Erdballs. I. Cyclus. Bpest, 1897.
Presbiterian Messenger. London. 1878–79. (Mr. Wingatei és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT