Jordán Tamás,

Full text search

Jordán Tamás,
prépost kanonok, szül. 1815. decz. 21. Oroszvárott (Mosonm.); iskoláit végezve a győri püspökmegyei növendékpapok közé lépett; 1839. júl. 20. miséspappá szenteltetett föl; káplán volt Horpácson, azután plébános lett Darázsfalván (Sopronm.), majd alesperes és 1874-ben győri kanonok, székes-egyházi főesperes, sz. Antalról nevezett lechniczvölgyi prépost. szentszéki ülnök és egyházi biráló. Meghalt 1893. november 25-én Győrött.
Munkái:
Vivia Perpetua Mucsenics. Győr, 1884. (Perpetua vértanusága horvátul.)
Ivanna Zalka bogoszlovlya naucsitelya jurszkoga biskupa zsivotopisz za lyudsztvo. Bpest, (1893. Zalka János püspök jubileumára népszerű életrajza horvátúl).
Még régebben lefordította Goffine Evangelium-magyarázatát horvátra (Sopron, 1854.) de a könyvet nem ismerem.
Schematismus Jourinensis 1877. 50., 53., 233. l.
M. Sion 1891. 461. l.
Tokody Egyetemes Névtára. Temesvár, 1891. 205.
Emlékkönyvek Zalka János püspök 25 éves jubileumára. Győr, 1892. 139. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT