Joannovich György,

Full text search

Joannovich György,
volt m. kir. postamester, bajai (Bácsmegye) származású, hol atyja királyi jogon örökös postamester volt és ez örökségként reá szállott, mely akkor fölért egy kisebb dominiummal. 1867-ben, mikor a magyar kormány megalakult, Gorove kereskedelmi miniszter átvette az osztrák kormánytól a postaintézményt. J. ekkor megvált a bajai postahivataltól és a fővárosba költözött és a postai szakirodalom megalapítására megindította és szerkesztette a Posta Közlönyt; a magyar szellemet meghonosította a postaintézetben; ő hívta össze az értekezletet, mely megalakította a m. postaintézet segélyző- s gyámegyesületét és az ennek támogatására hivatott magyar-horvát-szlavonországi postamesterek egyesületét. Érdemeiért az egyesület 1892-ben neki, első alapítójának életjáradékot szavazott meg. Előbb a Wilkens-féle könyvkiadó üzletben, azután a Pallas részvénytársaságnál foglalkozott mint pénztárnok; utolsó éveiben az Egyetértés politikai lapnak főpénztárnoka volt, a lapnak pedig a szerb és horvát ügyekben tudósítója. Midőn barátja s volt iskolatársa Brankovics György szerb patriarcha látogatására ment, Ujvidékről jövet, Szabadkán a fogadóban 1892. aug. 23. meghalt 62 éves korában.
Munkái:
Post-Kalender für 1861. Baja, 1860.
Posta Naptár 1869. és 1870-re Pest.
M. Postászati Évkönyv 1871-re. U. ott.
Szerkesztette a Magyar Posta Közlönyt 1867. máj. 20-tól 1868 végeig Baján és 1869 elejétől Posta Közlöny cz. 1878 végeig Budapesten.
Petrik Bibliogr. III. 128.
Egyetértés 1892. 233–235. sz.
Szabadkai Közlöny 1892. 35. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT