Jakab Mihály

Full text search

Jakab Mihály
megyei levéltárnok, J. István helytartósági tanácsos testvéröcscse; ő is mint bátyja első oktatását atyjától nyerte; azután Nagyváradon tanult és később Biharmegye levéltárnoka lett; szakában való jártasságáért élő archivumnak nevezték el.
Költeményeket írt a Szépliteraturai Ajándékba (1823); czikkeket a Regélőbe (1833. Visszhang a biharvármegyei Kőrös völgyéről) és a Honművészbe (1833. Szinészeti birálat, Nagyvárad, jún. 3.)
Kéziratban két kiadott költeménye: A végóra s Fanni sirhalma, megvan a m. n. múzeumi kézirattárban.
Száz Károly, Emlékbeszéd Jakab István fölött. Bpest, 1877. 5. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT