Jacquin Miklós József

Full text search

Jacquin Miklós József
orvosdoktor, egyetemi tanár. szül. 1727. febr. 16. Leydenben (Hollandia); Bécsbe 1752-ben mint gyakorló orvos jöt; 1755. I. Ferencz császár megbízásából Nyugot-Indiába tudományos utazást tett, 1759-ben tét vissza s a bécsi és schönbrunni kertnek sok új növényt hozott. 1763. jún. 9. a selmeczi új bányaiskola tanárának neveztetett ki, hol a vegytant először ő adta elő s 1764. szept. foglalta el tanszékét; tanította az ásványtant is. 1769-ben visszahivatott Bécsbe, az egyetem növénytani s vegytani tanszékére; itt az akadémiai, később a schönbrunni kert igazgatója lett. 1797-ben nyugalomba vonult. Meghalt 1817. okt. 26. Bécsben.
Főbb munkái:
Selectarum stirpium Americanarum historia. Viennae, 1763. és 1780. 264. színes tábl.
Observationes botanicae. U. ott, 1764. Négy kötet, 100 tábl.
Hortus botanicus Vindobonensis. U. ott, 1770–76. Három k., 300 tábl.
Chemische Untersuchung der Meyer'schen Lehre von der Fettensäuere und der Blakischen. Leipzig, 1771.
Flora Austriaca... Viennae, 1773–78. Öt kötet, 450 színes táblával. Ezen munkában J leírja a Hohenwart Zsigmond gróf (Budáról), Lipp (Nyitramegyéből) és Winterl által (Nagyszombatból) vele közölt növényeket.
Icones plantarum rariorum. U. ott, 1781–93. Három k., 648. színes tábla.
Anfangsgründe der medizinisch-praktischen Chemie. U. ott, 1783.
Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia. U. ott, 1786–96. Öt kötet, 106 szintes tábl.
Jehrbuch der allgemeinen und medizinischen Chemie. U. ott, 1793. Két kötet.
Plantarum rariorum descriptiones et icones. U. ott, 1797–1804. Négy k., 500 színes képpel.
Stapeliarium in hortis Vindobonensibus cultarum descriptiones. U. ott, 1806., 64. színes képpel, melyet fia fejezett be.
Arczképe: kőnyomat Bécsben, rézmetszet Kreutzinger rajza után Krügertől Berlinen.
Hasznos Mulatságok 1817. II. 43. sz.
Wurzbach, Biogr. Lexikon X. 26–32. l. (hol bővebb életrajza s életére vonatkozó külföldi munkák vannak fölsorolva).
A selmeczbányai bányász- és erdészakadémia Emlékkönyve 1871. 23., 25. l.
Szinnyei Könyvészete.
Allg. Deutsche Biographie XIII. 631. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT