Ilosvay István

Full text search

Ilosvay István
jogtudós, ymeri cz. püspök és nagyprépost. 1524-ben Mező-Telegden lelkész, 1639. egri kanonok, 1544-ben prépost; 1547-ben ymeri püspökké szenteltetett föl és Frater György helynökévé neveztetett ki. 1557-ig nagyváradi olvasókanonok volt; ekkor a káptalan eltöröltetvén, társaival együtt Nagyszombatba költözött, hol 1559-ben az esztergomi főkáptalan prépostja lett; de csak néhány hónapig viselte e hivatalt, mert még azon évben, két hónap mulva, meghalt.
Hazánk törvényeit 1544-ben összegyűjtötte; munkája azonban Telegdi Miklós pécsi püspök és Mossóczi Zachariás nyitrai püspök kezeibe került, kik azt feldolgozva sajátjukként adták ki (1583), a nélkül, hogy az eredeti szerző nevét megemlítették volna. (Az eredeti kézirat a bécsi cs. udvari könyvtárban van.) Nevét Ilosvay Istvánnak írták.
Batthyány, Ignacius, Leges Ecclesiasticae I. 10. l.
M. Sion 1838. I. 48. sz.
Emlékkönyv, Eger, 1865. 272. l.
M. Sion 1888. 458. l.
Bunyitay Vincze, A váradi püspökség története II. 55.
Koncz, Egri egyházm. papok az irodalmi téren 111. l.
Zelliger, Egyházi Irók Csarnoka 190. l.
Turul 1896. 23. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT