Illyésházy József (illésházi gróf),

Full text search

Illyésházy József (illésházi gróf),
országbiró, gróf I. Miklós kanczellár és Balassa Erzsébet fia, kir. főasztalnok, Trencsén- és Liptómegyék örökös főispánja s országbiró volt a mult században.
Kézirati munkái: Mindenféle orvosságoknak rendszedése 8rét 76 lap, Orvosságos könyvecske, 8r. 72 l. és Próbált orvosságok leírva 4rét 9 lap (mind a három egykorú írás és a m. n. múzeum kézirattárában vannak).
Pressburger Zeitung 1765. 36. sz., 1766. 19. sz.
Nagy Iván, Magyarország Családai V. 224., 228. l.
Fabó, Monumenta II. 468. l.
Szilády, R. M. Könyvtár II., IV.
Irodalomtört. Közlemények 1895. 468. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT