Illyés Péter

Full text search

Illyés Péter
ág. ev. lelkész, szül. 1759. máj. 16. Takácsin (Veszprémm.); tanult Nemes-Dömölkön négy, Pozsonyban pedig nyolcz évig, honnét éppen külegyetemekre készültekor hívta meg 1784-ben a szentandrási új gyülekezet lelkipásztorául és ott végezte életét a század első tizedében.
Munkája: Uj imádságos könyv, melyet közhaszonra eresztett, Pozsony, 1792.
Kéziratban maradtak: 1790., 1794., 1796., 1797., 1801. és 1804. esztendőbeli prédikácziói; egy kötet temetéskori bucsúztatók; egy kötet Epistolai magyarázatok; Hermes János Augustusnak a Religióról írott könyve, három kötet; A papi hivatalhoz szükséges Liturgia. hat kötet. (E kéziratok Horváth István pápai ág. ev. lelkész birtokában voltak 1831-ben.)
M. Hirmondó 1792. II. 744. l.
Hrabovszky György, A dunántúli ág, superintendentia prédikátorai 36. l.
Tudom, Gyűjt. 1826. X. 89.
Kis János, Emlékezései I. 64., 65., 83. l.
Veszprém 1866. 22. sz. (Eötvös Lajos.)
Petrik Bibliogr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT