Ilkusch Márton

Full text search

Ilkusch Márton
orvosdoktor, egyetemi tanár és budai plébános; 1456-ban a krakkói egyetemen bevégezte tanulását s 1459-ben magisteri fokot nyert. 1467-ben Regiomontanussal együtt Vitéz udvarában tartózkodott, ki őt azon évben a pozsonyi egyetemre küldte tanárnak; később budai plébános és 1483-ban az ottani egyetem tanára volt; 1487-ben artium et sacrae theologiae professornak czimezi magát. 1490-ben még budán tartózkodott. Hires astrologus és Vitéz Jánosnak, valamint Mátyás királynak kiváló kedveltje volt. Hogy 1507-ben már Krakkóban tartózkodott, mutatja Calendarium Romanumja, föltéve, hogy ezen Calendariumot nem kell egy későbbi Ilkusch Mártonnak tulajdonítani.
Kézirati munkái a krakkói egyetemen: Astronomiai táblái 1478 és 1488-ból (Regiomontanus után készítve Budáról küldte); az általa készített ércz globust és egyéb astronomiai eszközeit Mátyás király küldte a krakkói egyetemnek. Csillagászati táblázatos könyvet ajándékozott a budai egyetemnek (segítője volt e munkában regiomontanus.)
Gr. Kemény József, Történelmi és irodalmi kalászatok. Pest, 1861. 10. l.
Ábel Jenő, Egyetemeink a középkorban. Bpest, 1881. 31., 41., 70., 88. l.
M. Könyv-Szemle 1885. 384., 385. l.
Némethy, Ludov., Series Parochorum 641., l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT