Ihász György

Full text search

Ihász György
hirlapíró, született 1857. decz. 16. Várpalotán (Veszprémm.), ág. ev. vallású régi nemes szülőktől; iskoláit szülőhelyén és Budapesten végezte (hol magántanároktól tanult, azonban középiskolát nem végzett).
Korán lépett a hirlapírói pályára; az Irányi Dániel, majd később a Helfy Ignácz által szerkesztett Magyar Ujságnak levelezője volt. 1876-ban Székesfejérvárt Holdvilág cz. élczlapot szerkesztett és adott ki, mely a 9 számmal megszünt; 1879-ben a székesfejérvári kiállításon a Kiállítási Lapok munkatársa volt. Ezután több évig a Prot. Egyh. és Isk. Lap számára írt czikkeket. 1884. szept. 2. Pinczérek Lapja cz. a hazai szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéházi segédek érdekeit szolgáló szaklapot indított és szerkesztett, melyből 1885. jan. 1. alakult a Vendéglősök Lapja, melyet mai napig szerkeszt. A millennium alkalmából lapja történetét is megírta s kiadta (1896.) Érdemei vannak a vendéglők megmagyarosításában; elismerésül a magyar vendéglősök 1893-ban arczképét lefestették és a magyar egyesület központi választmánya tagjává választotta. Irt költeményeket is, melyek közül néhányat megnezésített.
Szerkesztette a magyar vendéglősök értekezletének Emlékkönyvét (1886) és a vendéglősök, kávésok és pinczérek Naptárát 1891-re Budapesten.
Önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT